Артроскопия

 

Артроскопията е метод на изследване, чрез който се прави оглед на вътреставната кухина. Извършва се със специален уред – артроскоп, който представлява тръбичка снабдена със светлинен източник и камера. Изображението се наблюдава на монитор.

Бронхоскопия

 

Изследването се извършва с бронхоскоп (уред във формата на тръбичка, на чийто край има светлинен източник). Бронхоскопът се въвежда през носа или през устата, като след това преминава през гръкляна и трахеята, за да достигне до бронхите. По пътя на въвеждане се наблюдават всички структори, през които преминава бронхоскопът. Може да се извърши под обща и местна анестезия.

Венозна урография

 

При нея венозно на пациента се прилага контрастно вещество и след това през определено време се прави серия от рентгенови снимки на отделителната система. Изследването е изключително информативно за състоянието на бъбреците и пикочните пътища.

Дебелоиглена пункционна биопсия

 

Дебелоиглената пункционна биопсия се извършва чрез пунктиране на органа (черен дроб, бъбрек, простата и др.) с игла, която притежава режещ връх. При изследването се получава материал, който служи за поставяне на хистологична диагноза, посредством микроскопско наблюдение.

Директна ларингоскопия

 

Изследването се извършва със специален уред (ларингоскоп), към който е монтиран светлинен източник. Ларингоскопът се въвежда през устата и чрез него се оглеждат структурите на ларингса (гръклян). Извършва се под обща анестезия.

Доплер ехография

 

Изследването се базира на т.нар. Доплеров ефект. Той представлява промяна в дължината на механичната вълна при придвижване с различна скорост към даден обект. Изследването дава допълнителна информация, полезна именно за изследване на съдовете. С него може да се наблюдава посоката на движение, скоростта, обема на кръвта, както и състоянието на съдовете.

Езофагогастродуоденоскопия

Изследването се извършва с ендоскоп (уред във формата на тръбичка, на чийто край има светлинен източник и камера). Ендоскопът се въвежда през устата на пациента до желаното ниво на органа, който представлява интерес (хранопровод, стомах, дванадесетопръстник). Получава се реален цветен образ, който се наблюдава на монитор. Може да се извърши под обща и местна анестезия.

Ексфолиативна биопсия

 

Ексфолиативната биопсия представлява повърхностно отнемане на най-горния слой от засегнатата тъкан и нанасяне на материала върху предметно стъкло и последващо микроскопиране.

Ексцизионна биопсия

 

Ексцизионната биопсия е метод, при който хирургично отстранената туморна формация се подлага на бързо хистологично изследване – гефрир. Диагнозата се поставя за около 20 минути и в редки случаи за по-дълго време.

Задна риноскопия

 

С този диагностичен метод, с помощта на огледалце, което се въвежда през устата, се прави оглед на назофаринкса и хоаните (отворите на носните кухини към гълтача).

Изследване чрез ултразвук (ехография)

 

Изследването е на принципа на регистрацията на отражението на ултразвуковите вълни от органите в човешкото тяло. Извършва се чрез специален апарат-ехограф. На монитор се наблюдават различните структури, към които е насочен преобразувателя на ултразвуковия апарат.

Индиректна ларингоскопия

 

При това изследване в устната кухина се въвежда малко огледалце с дръжка, което се насочва към структурите на ларингса и се извършва оглед до нивото на гласните връзки. Анестезия в повечето случаи не е необходима, но съществува опасност от задействане на фарингеалния рефлекс и повръщане (опасност от аспирация).

Иригография

 

Иригографията е рентгено-контрастно изследване на дебелото черво. При него контрастното вещество се вкарва през аналния отвор чрез клизма. Рентгено-контрастно изследване на дебелото черво. При него контрастното вещество се вкарва през аналния отвор чрез клизма.

Ицизионна биопсия

 

Ицизионната биопсия е метод, при който се изрязва част от тъкан, обикновено повърхностно разположена. Извършва се под локална анестезия, а полученият материал се изследва микроскопски.

Колпоскопия

 

Колпоскопията е диагностичен метод, при който изследването се извършва чрез колпоскоп (уред, с който се оглежда вътрешността на влагалището). Обикновено не е болезнено, но може да се проведе и след местна анестезия.

Компютърна томография (скенер)

 

 Компютъртомографското изследване в същността си представлява рентгеново изследване. Апаратът компютърен томограф е конструиран така, че лъчите му преминават през тялото на пациента на определено ниво в тънък сноп и като резултат се получава изображение на определени срези, което се реконструира с помощта на компютър.

Конизация на маточната шийка

 

  Първоначално се извършва дилатация (разширяване) на маточната шийка със специален дилататор и след това около него, с помощта на остър скалпел, се изрязва конусовидно края на маточната шийка. Интервенцията се извършва в операционна зала поради опасност от кръвотечения и под анестезия.

Костномозъчна аспирация

 

Костномозъчната аспирация се извършва чрез пункция (обикновено на гръдната кост) и последваща аспирация на костно-мозъчен материал. Следва наблюдение под микроскоп. Изследването се използва при диагностициране най-често на заболявания на кръвотворната система.

Лапароскопия

 

Лапароскопията е метод на изследване, чрез който се извършва оглед на коремната кухина. Извършва се посредством специален урен – лапароскоп, който представлява тръба, снабдена с камера и светлинен източник. Лапароскопът се въвежда в коремната кухина чрез пунктиране на коремната стена. Изследването се извършва под обща анестезия.

Предна риноскопия

 

Предната риноскопия е метод, който представлява оглед на носната кухина, през ноздрите на носа, с помощта на риноскоп.

Радиоизотопна сцинтиграфия

 

Радиоизотопната сцинтиграфия е метод на изследване, при който се внася радиоактивно вещество в организма (обикновено венозно) и се наблюдава неговото отлагане в различни тъкани и органи.

Ректоколоноскопия

 

Уредите, с които се извършва ректоколоноскопия (ректоколоноскопи) най-общо се делят на флексибилни (гъвкави) и ригидни (твърди). Ректоскопите се въвеждат през аналното отверстие до нивото, до което е интересът на изследването. Целта на изследването е да се извърши оглед на лигавицата на дебелото черво. Преди самото изследване пациентите получават успокоителни медикаменти, като е възможно и приложението на анестезия.

Рентгено-контрастно изследване на стомашно-чревния тракт

 

Пациентът поглъща течна контрастна материя, която прави храносмилателния тракт видим на рентгенови лъчи, т.е. прави се рентгенова снимка, която може да покаже промени в хранопровода и стомаха.

Рентгенография

 

Рентгенографията е стандартно изследване с рентгенов апарат. Рентгеновите лъчи преминават през тялото на пациента и по този начин се регистрира образ на специална плака.

Рентгеноскопия

 

При този метод на рентгеново изследване изследваната област от тялото се наблюдава на монитор, без да се прави снимка, като образът е обратен на негатива, получен при рентгенографията (светлите полета при графията, при скопията са тъмни).

Трепанобиопсия на илиачната кост

 

Извършва се с помощта на дебела игла, която притежава режещ край. Материалът се взема от илиачната кост (костта, оформяща хълбока) и представлява парченце тъкан под формата на малък цилиндър. Следва наблюдение под микроскоп и поставяне на хистологична диагноза. Изследването се използва при диагностициране най-често на заболявания на кръвотворната система.

Тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ)

 

 При този метод се извършва пункция на органа, който представлява интерес на изследването (щитовидна жлеза, млечна жлеза и др.) и след това се аспирира известно количество материал, който съдържа клетки от органа. Материалът, получен по този начин, се обработва и след това се микроскопира (цитологично изследване).

Уретероцистоскопия

 

Изследването се извършва с цистоуретероскоп (специален уред с форма на тръбичка, снабден със светлинен източник и окуляр). Цистоуретероскопът се въвежда през уретрата в пикочния мехур, като се извършва оглед на лигавицата и на двата органа. Прилага се регионална анестезия.

Хистероскопия

 

Чрез това изследване се извършва оглед на маточната кухина и лигавица. Специален уред (хистероскоп) се въвежда през влагалището и маточната шийка в маточната кухина. Изследването може да се проведе под обща и регионална анестезия.

Четкова ендоскопска биопсия

 

Извършва се паралелно с различните видове ендоскопски изследвания. Малка четчица се монтира към ендоскопския апарат и с нейна помощ се взема материал за микроскопско изследване.

Щипкова ендоскопска биопсия

 

Извършва се паралелно с различните видове ендоскопски изследвания. Към ендоскопа се монтира специална малка щипка, като чрез нея се взема парченце тъкан, която впоследствие се обработва и микроскопира.

Ядрено магнитен резонанс

 

Магнитно резонансното изследване се базира на принципа на магнитната индукция. С помощта на мощен магнит, в тялото на пациента се индуцират трептения на определени атоми. Със специални датчици се засича затихването на трептенията, което е различно в различните тъкани, тъй като те са с различен атомен състав. След това данните се обработват компютърно, за да се получи реконструираният вече образ.


Медийни
партньори