Доц. д-р Милко Сираков, д.м.

Специалност
АГ
Медицинско заведение
Университетска болница „Майчин дом”, София, ул. Здраве № 2

ОБРАЗОВАНИЕ:

 

1976 – Диплома и правоспособност на ЛЕКАР (МА – София) 

1981 – Дисертация на тема: “Клинични, антропометрични и хормонални изследвания при момичета с менструални нарушения”

1985 – Диплома за специалност по Акушерство и гинекология 

1986 – Специализация по гинекологична микрохирургия в Университетската АГ клиника – Дюселдорф (ФРГ)

1990 – Специализация по Детска хирургия и ендокринология - (Hopital Necker - Paris, France)

1991 – Специализация по Гинекологична хирургия (Hopital Intercomunal-Creteil)  и Гинекологична ендокринология (Hopital "Hotel Dieu") - Paris, France

1995 – Специализация в University King’s Ob&Gyn College, Cambridge, United Kingdom

2006 – Специализация по Ендоскопска хирургия в Kinki University Hospital, Osaka, Japan

 

КАРИЕРА:

 

1977 - Ординатор в Окръжен онкологичен диспансер – Враца

1978 - "Редовен аспирант" при Научния институт по акушерство и гинекология – София (сега – УБ “Майчин дом”)

От 1981 - Асистент при Научния институт по акушерство и гинекология – София

От 1984 - Старши асистент при Научния институт по акушерство и гинекология – София

От 1992 - "Oberarzt" в АГ – Клиниката и Ендоскопски център – Волфен, Университетска болница към Университета в Хале (ФРГ)

От 1993 - Главен асистент и Завеждащ отделение по Детско-юношеска гинекология към Университетска АГ болница “Майчин дом”

От 2006 - Доцент към Университетска АГ болница „Майчин дом” и Началник отделение по Тубарен стерилитет и Ендокринология

От 2009 – Доцент към Университетска АГ болница „Майчин дом” и  Началник ІІІ-та Гинекологична клиника по „Репродуктивна медицина”

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ:

 

От 1979 – със студенти по медицина и стоматология

От 1985 – със студенти по медицина, стоматология и специализиращи лекари

 

НАУЧНА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ:

 

72 публикации в наши и чужди научни списания, 2 монографии, 4 участия с глави в монографии, 3 пъти редактор на монографии, 93 участия с доклади и постери в 55 наши и международни конгреси, множество публикации в  популярни вестници и списания, участия в радио- и теле- предавания

 

КЛИНИЧЕН ОПИТ:

 

Акушерство и гинекология

Детско-юношеска гинекология

Гинекологична микрохирургия

Ендоскопска хирургия

Гинекологична ендокринология

Стерилитет

Ехография

Компютърна обработка на данни

 

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

 

Английски, Немски, Френски, Руски

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА:

 

Българско дружество по акушерство и гинекология (БДАГ) (член на Управителния борд - секретар)

Българско дружество по детско-юношеска гинекология – секция на БДАГ (Председател) 

Българска асоциация по семейно планиране (БАСП) (член на Управителния борд) 

Българска асоциация по менопауза и андропауза (БАМА) 

Federation Internationale de Gynecologie Infantile et  Juvenile (FIGIJ) (член на Internaional Advisory Board, екзаменатор на IFEPAG) 

European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology (EUPAPAG) (член на Управителния борд – Генерален секретар)

Президент-елект на Европейската Асоциация по Детско-юношеска Гинекология (EURAPAG) (избран за действащ Президент от 2014 г.)

Почетен член на Дружеството по детско-юношеска гинекология на Русия

Член на Редакционната колегия на сп. “Акушерство и гинекология” (научен секретар)


ПО-ВАЖНИ НАГРАДИ

 

По време на Конгреса “Recent Developments on Pediatric - Adolescent Gynecology and Endocrinology”, 8-11.12.1993, Athens, Greece - удостоен с една от шестте раздадени награди на Гръцкото дружество по детско-юношеска гинекология за Принос към развитието на Детско-юношеската гинекология.

2003 г. – “Laslo Dobszay Avardза приноси в развитието на Детско-юношеската гинекология в Европа

2005 г. – избран за Почетен член на Дружеството по Детско-юношеска гинекология на Русия    


Име
E-mail
Телефон
Град
Възраст
Пол
  Моля, задайте Вашия въпрос...
  Ако е нужно, моля прикачете файл
Моля, въведете номера
 
Медийни
партньори