За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хепатит А

НЗОК клинични пътеки

Черният дроб е най-големият вътрешен орган и се разполага в дясното подребрие. Изпълнява редица изключително важни функции, някои от които са:

  • Участва в преработването на хранителните вещества, като в неговите клетки се осъществяват голяма част от метаболитните процеси - произвежда и съхранява протеините, мастите, резервните въглехидрати, желязото и витамините.
  • Произвежда жлъчни киселини (влизат в състава на жлъчката), които са необходими за усвояването на мазнините от храната, както и за мастно-разтворимите витамини (А, Д, Е, К).
  • Синтезира някои протеини, участващи в процеса на кръвосъсирване.
  • Черният дроб има централна роля в обезвреждането и излъчването на токсични вещества, лекарства и на отпадните продукти от обмяната на веществата.
  • През ембрионалното развитие черният дроб изпълнява функцията и на кръвотворен орган.

 

 

Медицинските термини, свързани с черния дроб, често започват с „хепато-„ което произлиза от гръцката дума „хепар“, означаваща черен дроб. Терминът „хепатит“ означава възпаление на черния дроб, което може да се дължи на много и различни причини – хепатитни вируси и други инфекциозни причинители (цитомегаловирус и др), токсични вещества, алкохол, автоимунен процес и др. Хепатитите най-общо се разделят на остри и хронични, като границата между тях е 6 месеца (възпаление на черния дроб, което продължава повече от 6 месеца се определя като хроничен хепатит).

 

Вирусните хепатити се причиняват от специфични вируси, които предизвикват дифузно чернодробно възпаление. Най-малко пет вида са вирусите, причиняващи вирусен хепатит при хората. Те се означават с буквите – А, В, С, D и Е. Наличието на хепатитен вирус в организма повече от 6 месеца определя хепатита като хроничен. Възможност за хронифициране съществува при хепатит В, С и D, докато хепатити А и Е са само остри хепатити (никога не хронифицират).

 

Хепатит А представлява инфекциозно възпаление на черния дроб, което се причинява от вирус, наречен Human Hepatitis A virus (HAV). Това е остро самоограничаващо се (самоизлекуващо се) заболяване, което много рядко може да доведе до смърт. След преболедуване се изгражда доживотен имунитет. Клиничното протичане на заболяването е от безсимптомни форми до тежко протичане с жълтеница.

 

Заболяването се среща предимно при децата (детски колективи – ясли, градини), но това не изключва и възрастните. Епидемии от хепатит А възникват често в страни с ниска хигиена и неустроена канализационна система, както и при условия на пренаселеност. За заболяването е характерна есенно-зимна сезонност.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори