За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Синузит

НЗОК клинични пътеки

 

 

Околоносните синуси представляват костни кухини, които посредством отвори са свързани към носната кухина, като това позволява отделянето (дренирането) на техните секретите. Синусите могат да бъдат и затворени, без комуникация с ностната кухина (например фронталните синусни кухини).

 

Околоносните синуси са 4 чифта - от всяка страна на носа по един от група:

  • Максиларни синуси – разположени са в горната челюст, над горните зъби, под очите;
  • Фронтални синуси – в основата на челото, над очите;
  • Етмоидални синуси – по срединната линия, зад основата на носа, между очите;
  • Сфеноидални (клиновидни) синуси – разположени са зад очите, в основата на черепа.

 

 

 

 

Ролята на синусите до голяма степен остава неизяснена. Изпълнени с въздух, а не с костно вещество, те намаляват теглото на черепа. Заедно с носната кухина затоплят вдишания от човек въздух, също така, чрез резониране на звуковите вълни в тях, придават характерен тембър на гласа.

Нормално синусите са стерилни и от тях не могат да се изолират вируси и бактерии.

 

Синузитът (синуит) представлява възпаление на околоносните кухини, което най-често е усложнение на остър ринит (хрема). Тъй като синусите са чифтни, засягането може да бъде едностранно или двустранно. Изолирано възпаление само на една група е много рядко. Когато са засегнати всички синуси се говори за пансинуит. В много от случаите остава неразпознат от пациенти и лекари и завършва с оздравяване. В малък процент хронифицира и рецидивира (възниква повторно).

Острият синуит най-често засяга горночелюстните синуси, като може да се наблюдава и в комбинация горночелюстни с етмоидалните.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведениеМедийни
партньори