За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Отит

НЗОК клинични пътеки

Отитът представлява възпаление на ухото. Ухото е орган на слуха, който се състои от 3 части:

  • външно ухо - видимата част от слуховия анализатор, което се състои от ушна мида и външен слухов проход. Ролята на ушната мида е да концентрира звуковите вълни и през канала да ги провежда към тъпанчевата мембрана (тъпанчето).
  • средно ухо - малка кухина, в която са разположени слуховите костици - това са три костички, свързани една с друга, които се наричат чукче, наковалня и стреме. В единия край са свързани с тъпанчето, а в другия с вътрешното ухо. Те приемат трептенията на тъпанчевата мембрана и ги предават на вътрешното ухо. От кухината на средното ухо започва тръбичка - Евстахиева тръба, която свързва средното ухо с гърлото (гълтача). Ролята на тази тръбичка е да поддържа налягане отвътре на тъпанчето, равно на това навън от външното ухо. При нееднакво налягане тъпанчето хлътва или изпъква и се нарушава неговото нормално трептене, респ. нормално предаване на звуковите вълни, т.е.намалява слухът.
  • Във вътрешното ухо, което по форма наподобява черупката на охлюва, са разположени нервните клетки, които обработват и предават към мозъка звуковите вълни. Там също се намира и органът на равновесието - вестибуларен апарат.

 

 

Възпалението на ухото най-общо се нарича отит. То може да бъде на външното, средното и вътрешното ухо (otitis externa, otitis media, otitis interna).

  • Възпалението на външното ухо протича по типа на кожните инфекции, тъй като външното ухо е покрито с кожа, то при този вид възпаления се наблюдават кожни разязвявания, насъбиране на подкожни гнойни колекции и др.;

 

  • Вътрешното ухо се възпалява сравнително по-рядко (защото е добре защитено от околните тъкани и няма пряк достъп до външната среда), като това възпаление е свързано с намаление или изчезване на слуха, шум в ушите и нарушения в равновесието.

 

Често срещано е възпалението на средното ухо, особено при малки деца. Това се обяснява с по-различната в анатомично отношение връзка на средното ухо с гърлото (Евстахиевата тръба) при децата. При тях тя е по-широка, по-къса и права, което благоприятства по-лесното разпространение на инфекциозен процес от устната кухина, носната кухина или гърлото към ухото.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведениеМедийни
партньори