За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Стерилитет при жената

НЗОК клинични пътеки

 

 

Възпроизводителната функция на човек се осъществява посредством половата система на мъжа и съответно на жената. За да бъде оплодена една яйцеклетка, тя да се загнезди в матката и да формира зародиш, са небходими от една страна нормални и жизнени полови клетки (яйцеклетка и сперматозоид), а от друга - правилно функциониращи полови органи. Увредата на някои от тези компоненти води до невъзможност за зачатие.

 

 

 

 

Стерилитетът може да се определи като заболяване или състояние на репродуктивната система, в лечението на което задължителна роля играят медицинските специалисти (гинеколози, ендокринолози, уролози и други). Той може да бъде:

 

  • временен (детеродната възможност да се възстанови след определено време)
  • доживотен

 

За безплодие може да говорим две години след като двойката е започнала да прави целенасочени опити да има деца. Този период обаче се съкращава значително, когато партньорите са на възраст над 35 години -  при невъзможност жената да забременее 6 месеца, то тогава двойката задължително трябва да се консултира със специалист. Това е граничният период от време, който може да се изчака, преди да се потърси медицински съвет за причината за това състояние.

 

Причината за бездетие на една двойка може да се крие както в мъжа, така и в жената. Затова е от значение и двамата партньори да се подлагат на необходимите изследвания при съмнение за невъзможност за зачеване.

 

 

 

Проблемът за невъзможност за зачеване представлява много деликатен въпрос за всички семейства. Особено болезнен е за онзи от двамата партньори, в който се открие причината за това. С напредване на съвременната медицина съществуват много методи за повлияване на стерилитета и възстановяване на нормалните полови и възпроизводителни функции.

 

Стерилитетът е обвързан не само със здравословния живот на двойката, която има проблем, но също така намира отражение и в психичното й здраве. Роля за това играят някои конкретни моменти, свързани с наличието на безплодие:

- жената е лишена от възможността да бъде майка и да усети всички преживявания и емоции, свързани с майчинството;

- семейството (двойката, родители, сестри и братя на двойката) губи нишката в естественото продължение на рода;

- нерядко партньорите изпитват емоционална нестабилност, чувство за малоценност, което се отразява и на професионалните им изяви и др.;

 

 

 

Безплодието при жената може да се раздели на два отделни вида:

 

  • първично – за първично безплодие може да се говори, когато при водене на редовен полов живот и при желание за дете, не настъпва бременност в срок от две години
  • вторично – след прекарана първа бременност, при наличие на желание за второ дете, когато втората бременност не настъпва в срок от две години

 

 Според причинита за наличие на безплодие, то се дели на:

 

  • тубарно
  • ендокринно
  • имунологично
  • малформативно
  • психогенно

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Милко Сираков, д.м.

Специалност
АГ
Медицинско заведение
Университетска болница „Майчин дом”, София, ул. Здраве № 2
Медийни
партньори