За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Слънчева алергия

НЗОК клинични пътеки

Имунната система включва група от специализирани органи и клетки. Имунните клетки отделят антитела (специфични белтъчни молекули), които се свързват с антигените, атакуващи организма, като по този начин подпомагат елиминирането им.

Имунната система е съставена от взаимосвързани компоненти, които подлежат на регулация. Тази регулация се извършва чрез обменяне на химични сигнали с т.нар. медиатори (провеждащи сигнали). Те могат да усилват, намаляват или блокират действието на имунната система.

Най-общо казано, имунната система организира реакция на организма срещу попаднал в него чужд агент (антиген), който може да навреди на огранизма. Този чужд агент може да е бъде:

  • бактерий;
  • вирус;
  • гъбичка;
  • паразит;
  • белтък от чужд произход и др.,

 

Чуждият агент може да увреди нормалните структури и/или нормално протичащите функции на организма.

 

Алергията представлява свръхчувствителност на организма към даден антиген. Тя се изразява в произвеждане на антитела от клас IgE, които са готови да реагират срещу дaдения антиген. Когато този антиген попадне в организма, се осъществява бурна реакция на възпаление - алергична реакция.

 

При контакт с алергена за първи път се получава сенсибилизация на организма - изменение и изостряне на чувствителността на организма към дадения алерген. При повторно попадение на този алерген в организма той отговаря с алергична реакция - продуцираните антитела, предизвикват отделяне на медиатори от специфични клетки, които именно са отговорни за алергичната реакция и определят нейните характерни изяви.

 

Алергените се делят на две големи групи:

  • алергени, които попадат в организма отвън;
  • алергени, образуващи се в самия организъм.

 

 

Понятието "слънчева алергия" не е медицински термин, но се използва често за описание на различните състояния, при които кожата на човек се зачервява, раздразва и възпалява след излагане на слънчеви лъчи.

В медицината и по-специално в дерматологията са познати редица заболявания, причинени от слънцето и възприемани като слънчева алергия или фотосенсибилизация.

Слънчевата алергия или фотосенсибилизация възниква често като следствие от контакт с различни химични субстанции, оцветители, дезинфектанти, растения, ароматизатори, парфюми, плодове, зеленчуци, прием на някои медикаменти.

 

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Георги Христов

Специалност
Алергология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Тестове

Първо общонационално изследване на алергично болните в България

Медийни
партньори