За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Алергия към храни

НЗОК клинични пътеки

Имунната система включва група от специализирани органи и клетки. Имунните клетки отделят антитела (специфични белтъчни молекули), които се свързват с антигените, атакуващи организма, като по този начин подпомагат елиминирането им.

Имунната система е съставена от взаимосвързани компоненти, които подлежат на регулация. Тази регулация се извършва чрез обменяне на химични сигнали с т.нар. медиатори (провеждащи сигнали). Те могат да усилват, намаляват или блокират действието на имунната система.

Най-общо казано, имунната система организира реакция на организма срещу попаднал в него чужд агент (антиген), който може да навреди на огранизма. Този чужд агент може да е бъде:

 • бактерий;
 • вирус;
 • гъбичка;
 • паразит;
 • белтък от чужд произход и др.

 

Чуждият агент може да увреди нормалните структури и/или нормално протичащите функции на организма.

 

 

 

Алергията представлява свръхчувствителност на организма към даден антиген. Тя се изразява в произвеждане на антитела от клас IgE, които са готови да реагират срещу дaдения антиген. Когато този антиген попадне в организма, се осъществява бурна реакция на възпаление - алергична реакция.

 

При контакт с алергена за първи път се получава сенсибилизация на организма - изменение и изостряне на чувствителността на организма към дадения алерген. При повторно попадение на този алерген в организма той отговаря с алергична реакция - продуцираните антитела, предизвикват отделяне на медиатори от специфични клетки, които именно са отговорни за алергичната реакция и определят нейните характерни изяви.

 

 

Алергените се делят на две големи групи:

 • алергени, които попадат в организма отвън;
 • алергени, образуващи се в самия организъм.


Домашният прах е сложен по състав алерген, тъй като в него влизат микроскопични частички от дрехи и други тъкани, гъбички, частици от насекоми, пребиваващи в дома. Тези алергени по-често предизвикват алергични заболявания на дихателните пътища - алергия от домашен прах. Акарите, намиращи се в домашния прах, са най-честите причинители на алергии.

 

 

Алергията към храни е алергична реакция, насочена срещу някоя от съставките на даден хранителен продукт. Mоже да се развие алергия към всяка храна, но има някои често срещани алергени, които отговарят за 90% от всички реакции при децата:

 • мляко;
 • яйца;
 • фъстъци;
 • ядки (като орехи и кашу);
 • риба;
 • ракообразни;
 • соя;
 • пшеница.

 

   

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Георги Христов

Специалност
Алергология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Тестове

Първо общонационално изследване на алергично болните в България

Медийни
партньори