За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Алергия към домашен прах

НЗОК клинични пътеки

Имунната система включва група от специализирани органи и клетки. Имунните клетки отделят антитела (специфични белтъчни молекули), които се свързват с антигените, атакуващи организма, като по този начин подпомагат елиминирането им.

Имунната система е съставена от взаимосвързани компоненти, които подлежат на регулация. Тази регулация се извършва чрез обменяне на химични сигнали с т.нар. медиатори (провеждащи сигнали). Те могат да усилват, намаляват или блокират действието на имунната система.

Най-общо казано, имунната система организира реакция на организма срещу попаднал в него чужд агент (антиген), който може да навреди на огранизма. Този чужд агент може да е бъде:

  • бактерий;
  • вирус;
  • гъбичка;
  • паразит;
  • белтък от чужд произход и др.

 

Чуждият агент може да увреди нормалните структури и/или нормално протичащите функции на организма.

 

Алергията представлява свръхчувствителност на организма към даден антиген. Тя се изразява в произвеждане на антитела от клас IgE, които са готови да реагират срещу дaдения антиген. Когато този антиген попадне в организма, се осъществява бурна реакция на възпаление - алергична реакция.

 

При контакт с алергена за първи път се получава сенсибилизация на организма - изменение и изостряне на чувствителността на организма към дадения алерген. При повторно попадение на този алерген в организма той отговаря с алергична реакция - продуцираните антитела, предизвикват отделяне на медиатори от специфични клетки, които именно са отговорни за алергичната реакция и определят нейните характерни изяви.

 

Алергените се делят на две големи групи:

  • алергени, които попадат в организма отвън;
  • алергени, образуващи се в самия организъм.


Домашният прах е сложен по състав алерген, тъй като в него влизат микроскопични частички от дрехи и други тъкани, гъбички, частици от насекоми, пребиваващи в дома. Тези алергени по-често предизвикват алергични заболявания на дихателните пътища - алергия от домашен прах. Акарите, намиращи се в домашния прах, са най-честите причинители на алергии.

 

Алергията към домашен прах се наблюдава целогодишно, макар че през летния сезон се забелязва подобряване на състоянието, заради минималната концентрация на алергени във въздуха. Алергията се изостря през септември-октомври, период, в който се размножават домашните кърлежи - акарите.

 

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Георги Христов

Специалност
Алергология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Тестове

Първо общонационално изследване на алергично болните в България

Медийни
партньори