За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на стомаха

Туморите се делят на доброкачествени и злокачествени. Злокачествените са известни като “рак”. Раковата тъкан произлиза от нормална за човешкия организъм тъкан, която под въздействие на различни фактори придобива нови свойства, които не подлежат на влиянието на организма. Такива свойства са неконтролираното делене на клетките, при което масата на раковото новообразувание става все по-голяма. Така тя заема мястото и унищожава нормалните клетки на някой орган, като по този начин нарушава неговата нормална структура и функции.

 

Друго свойство е, че при някои видове тумори се отделят вещества, които въздействат върху организма и не подлежат на негов контрол (например отделяне на хормони от рак на белия дроб). Също този вид тъкан често расте с по-бързи темпове от нормалните тъкани и може да притиска и по този начин потиска действията да съседни органи и структури. Основно свойство на злокачествените новообразувания е процесът, при който се отделят ракови клетки, които по кръвен или лимфен път достигат и се настаняват в други органи, където унищожават и техните тъкани -  метастази (разсейки).

 

 

 

Стомашният рак представлява значим проблем в целия свят. Заболяването се наблюдава два пъти по-често при мъжете, отколкото при жените, като възрастовата група на най-често засегнатите е 50-70 години. В много случаи ракът на стомаха се диагностицира в напреднал стадий, което ограничава възможностите за лечението му. Причината за това са неспецифичните оплаквания, които да насочат директно към това заболяване, липсата на ранни симптоми, както и ниската здравна култура на населението.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Красимир Орешков

Специалност
Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори