За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на белите дробове

 

 

 

Дихателната система на човека е изградена от носна кухина, гърло (фаринкс), гръклян (ларинкс), трахея и бронхи, които навлизат и се разклоняват в белия дроб, като се делят на по-малки клонове и накрая завършват с алвеоли - торбовидни тънки разширения, покрити с капиляри. Белият дроб се намира в гръдната кухина, като той се състои от две части – десен и ляв бял дроб. Изключително важно е да се отбележи, че именно белият дроб е органът, в които се осъществява контактът между въздуха и кръвта.

 

Чрез кръвта кислородът се пренася до тъканите и органите.

 

Раковите образувания (тумори) произхождат от нормални клетки на организма, които под въздействието на различни стимули, се изменят и започват да се делят неконтролируемо. Това води до струпване на злокачествени клетки, които оформят туморна маса (тумор), чието нарастване е свързано с увреждане на околните тъкани  и разпространение на ракови клетки и в други органи на тялото (метастази, разсейки).

 

Ракът на белия дроб е най-разпространеното злокачествено (раково) заболяване при мъжете в световен мащаб и едно от най-честите заболявания при жените. Съотношението на заболелите мъже и жени е все още в полза на мъжете, но през последните години има тенденция за нарастване на честотата и сред жените, поради увеличения брой на жените-пушачи. В света новодиагностицираните случаи са 1,5 милиона годишно. Статистиката за България е около 3500 новорегистрирани случая всяка година, като почти толкова са и смърните случаи от това заболяване. Най-засегната е възрастовата група 45-65 години.

 

 

 

 

Ракът на белия дроб включва разнородна група от епителни белодробни тумори. С най-голяма честота от всички карциноми е бронхиалният карцином (25%). С най-голямо клинично и прогностично значение е разделянето на белодробния рак на недребноклетъчен (по-чест) и дребноклетъчен, в зависимост от големината на злокачествените клетки, изграждащи туморната маса. Дребноклетъчният рак се среща в около 20% от случаите и е пряко свързван с тютюнопушенето. Той е много по-агресивен - нараства по-бързо и по-рано метастазира, в сравнение с недребноклетъчния.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори