За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на млечната жлеза

НЗОК клинични пътеки

 

 

Туморите се делят на доброкачествени и злокачествени. Злокачествените са известни като “рак”. Раковата тъкан произлиза от нормална за човешкия организъм тъкан, която под въздействие на различни фактори придобива нови свойства, които не подлежат на влиянието на организма. Такива свойства са неконтролирано делене на клетките, при което масата на раковото новообразувание става все по-голяма. Така тя заема мястото и унищожава нормалните клетки на органa , като по този начин нарушава неговата нормална структура и функции. Друго свойство е, че при някои видове тумори се отделят вещества, които въздействат върху организма и не подлежат на контрол (например отделяне на хормони от рак на белия дроб). Също този вид тъкан често расте с по-бързи темпове от нормалните тъкани и може да притиска и по този начин потиска действията да съседни органи и структури. Основно свойство на злокачествените новообразувания е това,  да се отделят ракови клетки  и по кръвен или лимфен път да достигат и да се настаняват в други органи, където да унищожават и техните тъкани- метастази (разсейки).

 

Млечната жлеза при жената има функцията да произвежда майчиното мляко (кърма). Кърмата се произвежда от жлезните клетки, след което попада в каналчетата на жлезата, които се отварят в гръдното зърно. Майчиното мляко е идеалната храна за бебето и отговаря на всичките изисквания на малкия организъм. Млечната жлеза е разположена на гръдната стена върху гръдните мускули. Около млечната жлеза има известно количество мастна тъкан.

 

 

 

 

Ракът на гърдата е злокачествен тумор, който произлиза от жлезната тъкан на гърдата. При жената това е най-честият злокачествен тумор. Засяга по-често едната, а рядко и двете млечни жлези. Болните са най-често във възрастта 40-60 години, рядко под 25 и над 70. Според някои автори по-често боледуват некърмили  жени.

 

 

 

 

 

Последните клинични проучвания показват, че ракът на гърдата представлява нееднородно заболяване – то е съвкупност от много и различни форми. Дори когато туморите са външно еднакви, те притежават собствени характеристики заради различния си генетичен код.

 

Според данни от Националния раков регистър всяка година в България се диагностицират над 3500 нови случаи на рак на гърдата, като при над 92.9% от тези случаи болестта е в ранен стадий, докато при 7.1% – в напреднал метастатичен стадий.

 

Ракът на гърдата може да се появи във всяка тъкан на гърдата. Въпреки това, повечето форми на рак на гърдата се зараждат в жлезните тръбички, по-рядко в лобулите, а наистина рядко в други тъкани на гърдата.

 

 

Стадии на развитие на заболяването:

 

Клинична TNM класификация, която се базира на данните от проведени изследвания (палпация, инструментално-апаратни изследвания, биопсия и други) преди започване на лечението.

 

  • С T се означава първичния тумор.

Tis – тумор, който не преминава основната мембрана на епитела, от който произхожда;

Т1 – тумор с големина до 2 см;

Т2 – тумор с големина от 2 до 5 см;

T3 – тумор с големина над 5 см;

T4 – тумор с всякакъв размер, който директно инфилтрира (обхваща) гръдната стена или кожата.

 

 

  • N – описва разпространението на процеса в лимфните възли.

Nx – регионални лимфни възли не могат да бъдат оценени;

N0 – няма метастази в регионалните лимфни възли;

N1, N2, N3 – показват степента на разпространение на метастатичния процес в регионалните лимфни възли.

 

 

  • M – описва далечните метастази.

Mx – далечни метастази не могат да бъдат оценени;

M0 – липсват далечни метастази;

M1 – наличие на далечни метастази.

 

 

Например T1 N0 Mописва наличие на тумор с големина до 2 см, без данни за разпространение на процеса в регионалните лимфни възли и без далечни метастази.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Красимир Орешков

Специалност
Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори