За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Таласемия

НЗОК клинични пътеки

Анемията представлява синдром, при който е намалено съдържанието на хемоглобин в кръвта (хемоглобинът се намира в червените кръвни клетки - еритроцити) или намаление броя на еритроцитите в кръвта. Ролята на хемоглобина е да свързва кислорода от белия дроб при дишане и да го разнася до всички органи и тъкани.

 

Първа основна причина за анемия е недостатъчното производство на хемоглобин или еритроцити. В този случай липсват някои от градивните елементи за хемоглобина:

  • ниско съдържание на желязо в кръвта;
  • дефицит на вит. В12;
  • фолиева киселина и др.,

 

 

Друга причина за поява на заболяването е наличие на заболяване на костния мозък, при което костният мозък е увреден и не може да извършва функцията си на кръвотворене.

Възможно е също така да има намалена стимулация за производство на еритроцити от бъбреците, които произвеждат хормона Еритропоетин, стимулиращ и контролиращ костния мозък да произвежда червени кръвни клетки. При увреждане на бъбреците (най-често при хронични бъбречни заболявания и бъбречна недостатъчност) намалява и количеството на произвеждания от тях еритропоетин, в резултат на което намалява и производството на еритроцити.

 

Втората основна причина за анемия е състоянието, при което производството на еритроцити е нормално като количество, но е увеличено тяхното разграждане в организма – това води до дефицит на еритроцити. Тези анемии се наричат хемолитични анемии.

Причина за това може да бъде дефект в произвежданите еритроцити, при което организмът се стреми да унищожи дефектните клетки и се стига до анемия.

Може да има образуване на антитела по различни причини, който да се свързват с червените кръвни клетки и така те да се разграждат от организма. Възможно е еритроцитите да се разграждат поради травмирането им в механична преграда - такива са например поставени изкуствени клапи на сърцето, съдови протези и др.

Съществуват заболявания, които протичат с хиперактивност на слезката (далака) -хиперспленизъм, при които заболявания тя унищожава и здрави клетки.

 

Таласемиите са група хемолитични анемии, при които е нарушена синтезата на хемоглобин. Това нарушение се дължи на генетичен дефект.

 

Наблюдават се два вида таласемии:

  • Таласемия минор (Talassaemia minor) – при него пациентът е получил дефектен ген от единия родител, а другият му родител е здрав. В този случай заболяването протича по-леко или симптоми може дори да липсват;
  • Таласемия майор (Talassaemia major) – при този случай болният е получил и от двамата си родители дефектен ген за синтез на хемоглобин.

 

От таласемии са засегнати повече от 100 милиона души в света, най-вече жители на Средиземноморието, включително България, югоизточна Азия и Африка.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Атанас Радинов

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори