За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Недоимъчни анемии

НЗОК клинични пътеки

Анемията представлява синдром, при който е намалено съдържанието на хемоглобин в кръвта (хемоглобинът се намира в червените кръвни клетки - еритроцити) или намаление броя на еритроцитите в кръвта. Ролята на хемоглобина е да свързва кислорода от белия дроб при дишане и да го разнася до всички органи и тъкани.

 

 

Първа основна причина за анемия е недостатъчното производство на хемоглобин или еритроцити. В този случай липсват някои от градивните елементи за хемоглобина:

  • ниско съдържание на желязо в кръвта;
  • дефицит на вит. В12;
  • фолиева киселина и др.,

 

 

Друга причина за поява на заболяването е наличие на заболяване на костния мозък, при което костният мозък е увреден и не може да извършва функцията си на кръвотворене.

Възможно е също така да има намалена стимулация за производство на еритроцити от бъбреците, които произвеждат хормона Еритропоетин, стимулиращ и контролиращ костния мозък да произвежда червени кръвни клетки. При увреждане на бъбреците (най-често при хронични бъбречни заболявания и бъбречна недостатъчност) намалява и количеството на произвеждания от тях еритропоетин, в резултат на което намалява и производството на еритроцити.

 

Втората основна причина за анемия е състоянието, при което производството на еритроцити е нормално като количество, но е увеличено тяхното разграждане в организма – това води до дефицит на еритроцити. Тези анемии се наричат хемолитични анемии.

Причина за това може да бъде дефект в произвежданите еритроцити, при което организмът се стреми да унищожи дефектните клетки и се стига до анемия.

 

Може да има образуване на антитела по различни причини, който да се свързват с червените кръвни клетки и така те да се разграждат от организма. Възможно е еритроцитите да се разграждат поради травмирането им в механична преграда - такива са например поставени изкуствени клапи на сърцето, съдови протези и др.

Съществуват заболявания, които протичат с хиперактивност на слезката (далака) -хиперспленизъм, при които заболявания тя унищожава и здрави клетки.

 

Желязодефицитна анемия

Желязото е микроелемент, необходим за производството на хемоглобин. При липсата или недостатъчното му количество, намалява съответно количеството на хемоглобина и се нарушава структурата на еритроцитите. Тази анемия се нарича микроцитна (с намаление големината на червените кръвни клетки) и хипохромна (намаляване интензивността на цвета им, който се определя от количеството на хемоглобина).

 

Анемия при дефицит на Фолиева киселина и Витамин В12 (макроцитни и мегалобластни анемии) 

 

  • Макроцитни се наричат анемии, при които MCV (mid cell volume - среден обем на еритроцитите) е над 95fl. Те могат да бъдат:

- Регенераторни - при остра кръвозагуба, разрушаване на еритроцитите при друга причина, водеща до рязко ускоряване на производството на нови еритроцити.

- Арегенераторни - при болести на черния дроб, недостатъчност на щитовидната жлеза, медикаментозни интоксикации, заболявания на костния мозък и др.

 

  • Мегалобластни са анемии, при които MCV е над 110fl. Те представляват състояние на нарушено производство на еритроцити в резултат на дефицит на фолиева киселина и/или вит. В12, което довежда до появата на мегалобласти (клетки-предшественици на зрелия еритроцит с голям обем и непълноценна функционална способност) и до поява на анемичен синдром.

 

Дефицит на Фолиева киселина: Фолиевата киселина и нейните производни се намират в повечето храни, но те са термично нестабилни и лесно се разграждат при термична обработка (препоръчва се зеленчуците да се консумират добре измити и в сурово състояние). Счита се, че дефицитът на вит. В12 води до смутена функция на фолиевата киселина и фолатите.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, д. м.

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия, София
Медийни
партньори