За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Базедова болест

НЗОК клинични пътеки

Заболяванията на ендокринната система засягат жлезите с вътрешна секреция:

  • хипофиза;
  • щитовидна жлеза;
  • околощитовидни жлези;
  • надбъбречни жлези;
  • част от задстомашната жлеза;
  • половите жлези

 

Всички те произвеждат специфични вещества (хормони), които се отнасят чрез кръвта до клетките на всички органи, като въздействат върху метаболитните процеси, протичащи в тях.

 

Щитовидната жлеза представлява структура, разположена от предната страна на шията. Тя произвежда щитовидни (тиреоидни) хормони, контролиращи метаболитните процеси:

  • белтъчната обмяна;
  • мастната обмяна;
  • въглехидратната обмяна;
  • минералната обмяна на организма.

 

Съществена част от молекулата на щитовидните хормони е йодът. Той постъпва в организма с храната и водата и посредством  каскада от преобразувания участва във формирането на хормоните на щитовидната жлеза - тироксин (Т4) и трийодтиронин(Т3).

Производството на хормони се регулира от две нива в централната нервна система. Това са мозъчните центрове - хипофиза и хипоталамус. При намаляване нивата на двата щитовидни хормона тези центрове се активират, което предизвиква повишено  отделяне на хормоните на щитовидната жлеза. Този контрол обяснява механизмите на  дисбаланс на щитовидните хормони при увреждане на някое от тези звена.

 

 

Базедовата болест е автоимунен процес, при който специални антитела се залавят върху повърхността на клетките на щитовидната жлезата и водят до нейното  хиперактивиране с повишено отделяне на щитовидни хормони. При това състояние производството и секрецията на щитовидните хормони не се контролира от мозъчните центрове (хипоталамус и хипофиза), а се влияе от автоимунния процес и образуваните антитела.

Тази болест е със сравнително голяма честота в света и в България.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Ваня Деспотова

Специалност
Ендокринология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори