За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Диабет тип 2

НЗОК клинични пътеки

Заболяванията на ендокринната система засягат жлезите с вътрешна секреция:

  • хипофиза;
  • щитовидна жлеза;
  • околощитовидни жлези;
  • надбъбречни жлези;
  • част от задстомашната жлеза;
  • половите жлези

 

Всички те произвеждат специфични вещества (хормони), които се отнасят чрез кръвта до клетките на всички органи, като въздействат върху метаболитните процеси, протичащи в тях.

 

Задстомашната жлеза (панкреас) притежава две основни функции:

  • участва в храносмилането като произвежда храносмилателни ензими;
  • произвежда редица хормони (инсулин, глюкагон и др.), чрез които упражнява различни ефекти върху метаболитните процеси в тъканите и клетките.

 

Произвежданият от задстомашната жлеза инсулин е с изключително важно значение за оргaнизма, тъй като той е единственият хормон, който понижава нивото на кръвната захар (глюкоза) след хранене. Ефектите му върху метаболизма включват въздействие върху въглехидратната, мастната и белтъчната обмяна. Изброените физиологични ефекти на инсулина обясняват нарушенията, които настъпват при захарен диабет.

 

 

 

Захарният диабет се характеризира с повишено ниво на кръвната захар вследствие на намалена секреция на инсулин от задстомашната жлеза или поради намалена чувствителност на тъканите към него. Захарният диабет се счита за едно от най-сериозните социално-значими заболявания. Понастоящем около160 млн.души в света страдат от диабет, като тенденцията за неговото разпространение нараства стремително. В България болните са 300-350 хиляди, като 10-20% от хората на възраст над 65 години са засегнати. Повишеното ниво на кръвната захар при захарната болест (диабет) е причина за редица усложнения, които се отразяват на продължителността и качеството на живот.

Консултирайте се с нашия специалист

д-р Галина Лазарова

Специалност
Ендокринолог
Медицинско заведение
ДКЦ VII, София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 191


АКТИВНА КАМПАНИЯ


 

Тестове

Училище за пациенти

"Диабет - Заедно сме по-силни"

Медийни
партньори