За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Стерилитет при мъжа

НЗОК клинични пътеки

 

 


Профилактиката на момчето трябва да започне още от раждането, като се предпазват половите органи от инфекция. Необходимо е извършване на щателен оглед с цел откриване на вродени аномалии. В училищната възраст и особено в пубертета е необходим непрекъснат контрол от страна на детско-юношески педиатър, за да се следи за нормалното полово развитие.

Хигиената и предпазването от възпалителни заболявания са важни елементи в профилактиката на безплодието.

Особено голямо значение има хигиената на половия живот. Трябва да се избягват случайните и непротектирани полови контакти, както и да се познават признаците на венерическите заболявания и СПИН.

 

Неблагоприятно влияние върху плодовитостта и потентността оказват алкохолът, тютюнопушенето и наркотиците. От съществено значение за правилното полово развитие и сперматогенезата е здравословното хранене.

 

Съществено важно е своевременното лечение на инфекциите, които могат да доведат до стерилитет. Ако причината е запушване на семепроводните канали се осигурява проходимостта им.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Калоян Давидов

Специалност
Урология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори