За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Туберкулоза

Дихателната система на човек е изградена от носна кухина, гърло (фаринкс), гръклян (ларинкс), трахея и бронхи, които навлизат и се разклоняват в белия дроб, като се делят на по-малки клонове и накрая завършват с алвеоли - торбовидни тънки разширения, покрити с капиляри, в които се осъществява контакта между кислорода и кръвта.

Белият дроб е органът, намиращ се в гръдната кухина, в които се осъществява контактът между въздуха и кръвта, чрез която кислородът се пренася до тъканите и органите. Белият дроб се състои се от две части - десен и ляв бял дроб.

 

 

По своята същност туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване на белите дробове, което се причинява от бактерий, наречен Микобактериум туберкулозис. Този бактерий попада в организма на човек по следните начини:

 

 • аерогенен и аеро-лимфогенен път - чрез вдишване през белите дробове;
 • стомашно-чревен път - чрез поглъщане на заразени с бактерия храни;
 • през кожата - при наличие на кожни рани и посредством попадане през тях на бактерия в кръвта и разнасянето му с нея в организма.

 

Туберкулозата може да се развие във всички органи и системи, но най-често туберкулозният бактерий причинява инфекция на белия дроб (в 90% от случаите на туберкулозно заболяване), тъй като най-често заразяването става през дихателната система и именно поради факта, че той вирее най-добре в богата на кислород среда (налична е в белия дроб).

 

Попаднал в някой орган, туберкулозният бактерий причинява типично за това заболяване възпаление, което се представя с образуване на туберкул (първичен казеом), който представлява:

 • централно разположена загинала тъкан от съответния орган, в която се намират множество туберкулозни бактерии;
 • около тази част съществуват гъсто натрупани клетки от имунната система на организма.

 

Туберкулозата представлява особено опасно заболяване, защото, освен белия дроб, тя може да засегне също така:

 • мозъчните обвивки и централната нервна система;
 • бъбреците и отделителната система на човек;
 • костите и ставите;
 • кожата;
 • очи и др.

 

 

Въпреки че се провежда кампания по ваксинация срещу това заболяване, в последните години се забелязва тенденция на покачване на броя заболелите от туберкулоза хора. По данни на Световната здравна организация от активна белодробна туберкулоза боледуват 45-55 милиона души, годишно заболяват до 3 милиона души, а умират от болестта и нейните усложнения около 2 милиона души годишно.

Високата смъртността вследствие на белодробна туберкулоза е характерна за развиващите страни в Азия, Африка и Латинска Америка.

 

 

Белодробната туберкулоза може да се прояви в следните форми:

 

 • Първичен туберкулозен комплекс - преставлява формиране на възпаление на мястото на попадане на бактерия в белия дроб, като на това място се възпаляват лимфните съдове и лимфните възли, свързани с него.

 

 • Туберкулоза на бронхиалните лимфни възли.

 

 • Хематогенно-дисеминирани форми на туберкулоза - при тях възпалението не е локализирано, а се наблюдават множество малки огнища на възпаление в белия дроб.

 

 • Огнищна туберкулоза – при този вид туберкулоза възпалителният процес е ясно локализиран.

 

 • Инфилтративна туберкулоза - възпалителният процес нараства, като обхваща съседни тъкани.

 

 • Туберкулом на белите дробове - образува се кръгло възпаление, което е ясно отграничено от околните тъкани посредством капсула.

 

 • Кавернозна туберкулоза – туберкулоза, която протича с образуване на кухини в резултат на разпад на нормалната тъкан.

 

 • Други форми - казеозна пневмония, фиброзно-кавернозна туберкулоза, цироза на белите дробове, туберкулоза на плеврата (обвивката на белия дроб и гръдната стена).

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София


Медийни
партньори