За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Ентеро-колит

НЗОК клинични пътеки

Стомашно-чревният тракт се състои от последователно-свързани тръби и разширения, които имат за основна цел приемането, смилането, усвояването на хранителните вещества, както и изхвърлянето на отпадните продукти от организма. Всеки един от тези органи има своя уникална структура и функция и те взаимно се допълват в цялостния механизъм на храносмилането.

 

 

 

 

Тънкото черво свързва стомаха с дебелото черво. Дели се на три части:

  • дванадесетопръстник (Duodenum);
  • празно черво (Jejunum);
  • хълбочно черво (Ileum).

 

Тънкото черно е дълго около 3 метра и заема пространството на корема под стомаха до таза. Различните части на тънките черва имат малка разлика в структурата си, но общата им функция е довършване на започналото в устната кухина и стомаха смилане на храната и резорбирането на хранителните вещества в кръвта.

Заболяванията, които засягат тънкото черво пречат на този процес и водят до състояние, наречено малабсорбция - т.е. нарушено поемане на хранителните вещества от червото в кръвния поток.

 

Дебелото черво е дълго около 2 метра и свързва тънкото черво с външната среда. Дели се на три части:

  • сляпо;
  • ободно;
  • право черво (ректум).

 

Функцията на дебелото черво е основно следната - резорбиране на соли, вода и хранителни субстанции.

Тънкото и дебелото черво често се засягат от различни по вид заболявания, включително и възпалителни. Ентероколитите в много случаи се поставят в обща класификация поради факта, че възпаленията и хроничните чревни заболявания често обхващат по-големи територии.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Радин Цонев

Специалност
Гастроентерология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори