За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хемороиди

НЗОК клинични пътеки

 

 

Ректумът (право черво) е частта от дебелото черво, която е разположена в края на стомашно-чревния тракт. В посока към главата ректумът преминава в сигмоидното черво, а надолу завършва с аналния отвор. Под лигавицата на правото черво се намират хемороидални сплетения (представляват струпвания от венозни съдове на хемороидалните вени). Съществуват две хемороидални сплетения – вътрешно (от средните и долни хемороидални вени) и външно. 

 

Под названието хемороиди се разбира разширения (варици) на хемороидалните плексуси в ано-ректалната област.

 

Различават се два вида хемороиди – първични и вторични.

  • Първичните (идиопатични) хемороиди се получават най-често наследствено от  обременени индивиди или в резултат на вродени аномалии и състояния на съединителната тъкан. Тук се включват и хемороидите, получени в резултат на лош начин на живот.
  • Вторичните се наричат още симптоматични. При тях причината за образуването им е в покачването на налягането в порталната (чернодробна) вена, а също така и повишаване на вътрекоремното налягане, вследствие на различни заболявания.

 

 

Хемороидите могат да бъдат:

  • Външни – този тип хемороиди се разполагат около аналния отвор и се напипват като възли около ануса. При тях са разширени венозните съдове на външния хемороидален плексус.
  • Вътрешни – те са локализирани малко по-нагоре в аналния отвор и ректума, под лигавицата, в отделени възли или пакети. При тях разширението на вените не е еднакво по цялата окръжност, а има струпвания в отделни нейни зони.

 

 

 

 

А - нормален вътрешен венозен плексус

В, Д - външни хемороиди

С - вътрешни хемороиди

Е - нормален външен венозен плексус

 

Съществуват много класификации на хемороидите, но с голямо значение е тази на лондонската болница „Свети Марк”:

 

  • Първа степен хемороиди – вените на аналния канал са увеличени по размер и брой и могат да кървят по време на дефекация. Хемороидалните възли не преминават извън аналния отвор.
  • Втора степен хемороиди – по време на дефекация вътрешните хемороиди преминават през аналния отвор, но се прибират спонтанно.
  • Трета степен хемороиди – вътрешните хемороиди при дефекация и физически усилия преминават през аналния отвор и остават постоянно навън от него.

 

 

Хемороидите са едно от най-честите заболявания при хората, което се проявява по-често при мъжете. Много хора, макар и да имат хемороиди, не се оплакват и не търсят медицинска помощ.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори