За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Инфаркт на миокарда

НЗОК клинични пътеки

Сърцето е орган, разположен в гръдната кухина, отговорен за циркулацията на кръвта в организма. Състои се от две предсърдия и две камери. Дясното предсърдие и дясната камера поемат кръвта, идваща от венозната система, която е бедна на кислород и наситена с въглероден диоксид и я насочват към белия дроб. Посредством дихателния процес тази кръв се освобождава от въглеродния диоксид, насища се отново с кислород и се насочва към лявата половина на сърцето - съответно ляво предсърдие и камера.

 

 

Кръвоснабдяването на сърцето се извършва от т.нар. коронарни артерии. Те са две основни - лява и дясна коронарна артерия - които от своя страна се разделят на още клонове, като всички заедно кръвоснабдяват мускулатурата на цялото сърце, което е много чувствително откъм увреждане на тези съдове и нарушение в кръвотока.

 

Атеросклерозата е заболяване, при което в артериите се образуват плаки. Последните са съставени от мазнини, холестерол, калции и други вещества, намиращи се в кръвта. Плаките втвърдяват и стесняват артериите, като намаляват потока кръв до органите и тъканите в организма. Това може да доведе до сериозни проблеми, включително инфаркт на миокарда и дори смърт.

 

Една от проявите на атеросклерозата, разпространено и сериозно нарушение в метаболизма, е засягането на коронарните артерии и развитието на исхемична болест на сърцето. Това е заболяване, при което сърдечният мускул страда от недостатъчно снабдяване с кръв, съответно и с кислород, който да поддържа нормалните му функции.

 

По данни на Световната здравна организация, за последните 20 години, като основна причина за смъртност се посочва исхемичната болест на сърцето. Прогнозите са, че и след 10 години ще продължава да заема тази позиция.

 

Според класификацията на Световната здравна организация се различават няколко форми на исхемичната болест на сърцето (ИБС):

  • стабилна стенокардия (ангина пекторис);
  • нестабилна стенокардия;
  • ангина на Принцметал (Prinzmetal);
  • остър миокарден инфаркт;
  • тиха исхемия;
  • исхемична кардиомиопатия;
  • ритъмна форма на исхемичната болест;
  • внезапна сърдечна смърт.

 

 

 

Острият миокарден инфаркт е най-тежката, крайна степен на исхемичната болест на сърцето. Това е остър синдром, засягащ съдовете, кръвоснабдяващи сърцето (коронарните съдове). Той настъпва вследствие на внезапно прекъсване на кръвотока по някоя от коронарните артерии, което води до тежък кислороден недостиг и некроза на сърдечния мускул.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц.д-р Иво Петров

Специалност
Инвазивна кардиология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори