За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Стенокардия

НЗОК клинични пътеки

 

 

Сърцето е орган, разположен в гръдната кухина, отговорен за циркулацията на кръвта в организма. Състои се от две предсърдия и две камери. Дясното предсърдие и дясната камера поемат кръвта, идваща от венозната система, която е бедна на кислород и наситена с въглероден диоксид и я насочват към белия дроб. Посредством дихателния процес тази кръв се освобождава от въглеродния диоксид, насища се отново с кислород и се насочва към лявата половина на сърцето - съответно ляво предсърдие и камера.

 

Кръвоснабдяването на сърцето се извършва от т.нар. коронарни артерии. Те са две основни - лява и дясна коронарна артерия - които от своя страна се разделят на още клонове, като всички заедно кръвоснабдяват мускулатурата на цялото сърце, което е много чувствително откъм увреждане на тези съдове и нарушение в кръвотока.

 

 

 

Атеросклерозата е заболяване, при което в артериите се образуват плаки. Последните са съставени от мазнини, холестерол, калции и други вещества, намиращи се в кръвта. Плаките втвърдяват и стесняват артериите, като намаляват потока кръв до органите и тъканите в организма. Това може да доведе до сериозни проблеми, включително инфаркт на миокарда и дори смърт.

 

Една от проявите на атеросклерозата е засягането на коронарните артерии и развитието на исхемична болест на сърцето. Това е заболяване, при което сърдечният мускул страда от недостатъчно снабдяване с кръв, съответно и с кислород, който да поддържа нормалните му функции.

 

По данни на Световната здравна организация, за последните 20 години, като основна причина за смъртност се посочва исхемичната болест на сърцето. Прогнозите са, че и след 10 години ще продължава да заема тази позиция.

 

Според класификацията на Световната здравна организация се различават няколко форми на исхемичната болест на сърцето (ИБС):

 • стабилна стенокардия (ангина пекторис);
 • нестабилна стенокардия;
 • ангина на Принцметал (Prinzmetal);
 • остър миокарден инфаркт;
 • тиха исхемия;
 • исхемична кардиомиопатия;
 • ритъмна форма на исхемичната болест;
 • внезапна сърдечна смърт.

 

Стенокардията от своя страна бива:

 • стабилна;
 • нестабилна;
 • вариантна (обединява първите три вида исхемична болест). Вариантната стенокардия представлява сериозно, прогресиращо сърдечно заболяване, което може да прерастне в миокарден инфаркт. Оплакванията му се проявяват на пристъпи, които са в различна степен, според тежестта на ангината.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц.д-р Иво Петров

Специалност
Инвазивна кардиология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори