За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Високо кръвно налягане

НЗОК клинични пътеки

 


Сърцето е орган, разположен в гръдния кош, който изпълнява функцията на помпа, осигуряваща движението на кръвта в организма. То се състои от две предсърдия и две камери. Сърцето е свързано функционално с белия дроб и съответно с дишането, като посредством дихателния процес отпадният въглероден диоксид се изхвърля в околната среда и се набавя кислород за организма. Чрез помпената си функция сърцето изтласква обогатената с кислород кръв към всички тъкани и органи в тялото, а обратно по венозната система използваната от тъканите кръв се връща в него.

 

Нормално сърцето на възрастен човек, в покой, прави между 60 и 100 удара в минута. Ритъмът на сърдечната дейност е правилен, с равни интервали между отделните съкращения.

 

Артериалното налягане е налягането, което упражнява изтласканата от сърцето кръв върху кръвоносните съдове. То зависи от обема на кръвта и диаметъра на съда.

 

Артериалното налягане се измерва с директни и индиректни методи. Директното инвазивно измерване е най-точно, но може да се осъществява само в болнична обстановка, защото изисква специализирана апаратура и обучен медицински персонал.

 

Най-широко разпространеният и достъпен метод за измерване на артериалното налягане е този на Рива Рочи. При него се използва живачен манометър, стетоскоп и компресиращ маншет. За по-точен резултат налягането се измерва след 10-минутен покой и поне 30 минути след прием на кафе, стимулиращи напитки или тютюнопушене. Измерването може да се извършва и на двете ръце, като разликата в стойностите нормално не е по-голяма от 10–15 mmHg. От съществено значение е и изборът на подходящ размер на компресиращия маншет, който зависи от обиколката на мишницата, където се поставя.

 

 

 

 

 

Артериалната хипертония се дефинира като обичайно кръвно налягане от 140/90 mmHg или по-високо. Повишаването на стойностите на налягането и увеличаването на възрастта на човек водят до нарастване на риска от инсулт, инфаркт и внезапна сърдечна смърт.

 

Хипертонията (високото кръвно налягане) най-често се диагностицира в средна възраст (30 до 50 години). В повечето случаи първоначално има повишаване на диастолното налягане, като систолното е нормално (изолирана диастолна хипертония) или повишено (комбинирана систолно-диастолна хипертония). Това е класическата „есенциална хипертония”. Изолираната диастолна хипертония е по-разпространена сред мъжкия пол и често се асоциира с наддаването на тегло в средната възраст. Без лечение този тип хипертония прераства в комбинирана систолно-диастолна хипертония.

 

Повишаването на налягането се дължи на увеличаване на резистентността на кръвоносните съдове и по-големия обем на кръвта. Последното е резултат от намаленото отделяне на натрий от бъбреците, което довежда до задържане на вода в организма.

 

След 60-годишна възраст най-срещаната форма е изолираната систолна хипертония (систолно налягане над 140 mmHg и диастолно под 90 mmHg). Тя е по-честа при женския пол, като е по-вероятно да се развие при индивиди, които в млада и средна възраст са били с кръвно налягане на горната граница на нормата, отколкото при такива с оптимално.

 

В развитите страни систолното налягане се покачва с възрастта, а диастолното се увеличава до 55 години, след което започва да намалява.

 

Има различни класификации на хипертонията, в зависимост от стойностите, рисковите фактори и органното засягане.

 

 

Класификацията на Европейското дружество по хипертония, част от Европейското кардиологично дружество:

 

Категория

Систолно кръвно налягане

(mmHg)

Диастолно кръвно налягане

(mmHg)

Оптимално

120

80

Нормално

120-129

80-84

Нормално високо

130-139

84-89

Първа степен хипертония (лека)

140-159

90-99

Втора степен хиперония (средна)

160-179

100-109

Трета степен хипертония (тежка)

≥ 180

≥110

Изолирана систолна хипертония

≥140

≤90

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Запиши час при специалист
Избери град:
Д-р Красимир Петков
УМБАЛ „Царица Йоанна”, ул. „Бяло море” №8
Кардиология
Д-р Лилия Георгиева Пенева
УМБАЛ „Царица Йоанна”, ул. „Бяло море” №8
Кардиология
Д-р Цветомила Шишкова
Университетска болница „Лозенец” (Клиника по кардиология), ул. "Козяк" 1; Кардиологичен кабинет с. Лозен – здравна служба, ул. "Съединение" 127
Кардиология
Д-р Диана Попноева
ДКЦ 3, жк Сторгозия
Кардиология
Д-р Светозар Симеонов
ДКЦ 2, ул.”Сан Стефано” №1
Кардиология
Д-р Иванчо Иванов
МЦ ''Исул'', жк Хаджи Димитър, ул."Макгахан", бл.54
Кардиология
Д-р Иванчо Иванов
Поликлиника, ет.2
Кардиология
Д-р Иванчо Иванов
Поликлиника, ет.2
Кардиология
Д-р Славчо Кюркчиев
ДКЦ 25, жк Младост 3, бул. "Свето Преображение" 20, ет.2
Кардиология
Д-р Александър Кадийски
ул. "Яворов" 6 (сградата на бившата Поликлиника)
Кардиология
Д-р Юлия Тевекелийска
ул. "Шипка" №6, партер
Кардиология
Д-р Орлин Цветков
ул. "Христо Ботев" №19
Кардиология
Д-р Ваня Цветкова
ул. "Славянска" №60 (сградата на бившата поликлиника)
Кардиология
Медийни
партньори