За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Биполярно афективно разстройство

НЗОК клинични пътеки

Лечението на БАР има три етапа:

 

  1. Лечение на острата фаза: депресия, мания, смесен епизод. Продължителност 6-12 седмици.
  2. Поддържащо лечение с продължителност 4-9 месеца.
  3. Профилактично лечение с цел предпазване от повторни епизоди на депресия или мания/хипомания с продължителност 1 година. След втори и последващ афективен епизод профилактичното лечение продължава по-дълго, в някои случаи е доживотно.

 

Основните групи медикаменти, които се използват за терапията на БАР са:


  • Тимостабилизатори - те действат в посока нормализиране на настроението и предпазват от развитие както на мания, така и на депресия.

 

  • Антидепресанти - това са медикаменти, които имат психостимулиращ ефект и се използват за лечение на биполярна депресия.

 

  • Литий  - Литият е златен стандарт в лечението на БАР. В много страни той е най-използваният медикамент за лечение на БАР. Въпреки, че не е ясен точният механизъм, по който работи се предполага, че литият действа върху G-протеините и намалява ефекта на серотонина, норадреналина и допамина върху рецепторите. Използва се за лечение на мания, хипомания, депресия. Приема се и като поддържащо лечение за превенция на нови епизоди. Литият е ефективен, но не при всеки пациент. Счита се, че предпазва повече от  развитие на маниен  отколкото на депресивен епизод. Един от проблемите на лития  е намирането на точната доза - твърде ниската доза има малък ефект, а твърде високата е токсична. Т.е. ако приемате литий то трябва да си изследвате плазменото ниво на лития, за да е сигурно, че дозата на медикамента е оптимална.

 

  • Антиконвулсанти този тип медикаменти се използват за лечение на депресия и мания  както в остра фаза, така и като поддържащо лечение. Наричат се още тимостабилизатори и се използват и за лечение на епилепсия , но е установено , че „работят“ и при БАР. Точният им патогенетичен механизъм на действие не е напълно ясен , макар че се счита, че увеличават ГАМК в мозъка. Медикаментите от тази група  не трябва да се използват при жени, които са бременни, защото могат да доведат до увреждане на плода.

 

  • Антипсихотици  (АП) - Някои от АП могат да се използват за лечение на мания или хипомания. Наричат се още невролептици или „големи транквилизатори“.  АП могат да се комбинират с тимостабилизатори за постигане на по-голяма ефективност. При отшумяване на острата фаза АП могат да бъдат спряни и лечението да продължи само с тимостабилизатор .

 

Лечение на манийни епизоди

В остра фаза най-често комбинация от няколко вида медикаменти.

 

Лечение на епизодите на депресия 

Лечението на депресията при хора с БАР е сходно на това при пациенти , които имат само депресии, без мании.

 

Често изписвани са антидепресантите, те облекчават симптомите на 7 от 10 човека, но  не действат веднага. Необходими са 2-4 седмици преди да покажат максималния си ефект. Често някои хора спират АД прекалено рано /още първата седмица/, защото не усещат подобрение. Необходимо е да се прояви търпение. Един нормален курс с АД е около 6 месеца или повече ако има повторна поява на депресивни симптоми. Ако АД се спрат твърде рано /през първите 2-3 месеца/ често депресивните симптоми се появяват отново. Един от честите проблеми е , че АД могат да отключат епизод на хипомания при някои хора. Ако това се случи АД трябва да бъде спрян. Ето защо е редно да се приема и тимостабилизатор заедно с АД. Предпочитани са инхибиторите на обратния захват на серотонина, МАО-инхибиторите.

 

Литият може да бъде използван за лечение на депресия, както и като тимостабилизатор за поддържащо лечение. Комбинацията от литий и АД може да бъде приложена за лечение на депресивен епизод.

 

Практикуването на спорт помага за подобрение на настроението.

 

 

Принудително лечение

Когато болният изпадне в  епизод на мания или хипомания, обикновено не осъзнава, че е болен. Понякога се налага да се дават медикаменти против волята му, в случай, че има риск да нарани себе си или околните. Може да се наложи настаняване в психиатрична клиника докато рисковете станат минимални и болният е готов да сътрудничи на лечението. Най-честите причини за постъпване в психиатрична клиника са : възбуда, агресивно поведение,  риск от самоубийство.

 

Немедикаментозни методи за лечение

Основните психологични методи, които се използват са психообучението относно заболяването са:

  • когнитивно-поведенческата психотерапия – този тип тепария използва принципите на модификацията на поведението за установяване на протичащите в пациента познавателни процеси и за идентифициране на тези от тях, които могат да причинят проблеми. Те се анализират  и на тяхно място се изграждат, и заучават нови, адаптивни.
  • интерперсоналната терапия (терапия на социалните ритми) - тя се фокусира върху междуличностните отношения, организирането на ежедневната дейност по стабилен и рационален начин.

 

При тежки, неподдаващи се на медикаментозно лечение депресии и мании се прилага електроконвулсивна терапия. Този тип терапия остава високо ефективен метод на лечение при някои тежки депресивни състояния – например при суицидно поведение, отказ от храна, резистентност на други методи.

 

Проучват се и други немедикаментозни методи на лечение на БАР като стимулация на нервус вагус, транскраниална магнитна стимулация, фототерапия, които нямат доказан ефект.

 

Медикаментите са ключови за лечение на БАР. Най-успешното лечение е често комбинация от медикаменти и психотерапия.
Медийни
партньори