За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Биполярно афективно разстройство

НЗОК клинични пътеки

Биполярното афективно разстройство принадлежи към разстройствата на настроението или т.нар. афективни разстройства, които съпътсват човечеството от хилядолетия. Характеризират се с по-голяма интензивност на нормалните тъга и умора, радост и жизнерадостност, чувственост и сексуалност, раздразнителност и гняв, енергия и креативност.  За да бъде разбрана същността на тази група разстройства, то трябва да бъдат споменати някои основи понятия, свързани с тях.

 

  • Чувство или емоция, това е субективната оцветеност на психичната дейност, изразяваща нашата положителна или отрицателна вътрешна нагласа или вътрешното преживяване на удоволствие или неудоволствие. Емоциите се разделят на стенични, които повишават енергията и дейността на организма /радост, възторг, гняв/ и астенични, които потискат енергетичните и волевите възможности /тъга, угризение/.
  • Афектът е изключително силно, внезапно настъпващо, но бурно протичащо краткотрайно чувство, предизвикано от определени причини.
  • Настроението, това е продължително, трайно емоционално състояние, на фона на което възникват различни чувства.  

 

Биполярното афективно разстройство /БАР/ се отнася към групата на афективните разстройства и е сериозно, хронично /дълготрайно/ състояние, което се характеризира с периоди на депресия и периоди на мания или хипомания. Нарича се още маниакална депресия или манио-депресивна психоза. Основното, което трябва да се знае за заболяването е, че има два екстремни полюса /периода/, когато настроението или афектите са предимно на единия от двата полюса:

 

  • Единият полюс се нарича депресия.  Тогава настроението е тъжно, минорно, активността е намалена, отношението към света песимистично. Човекът в депресия е по-вглъбен във вътрешния си свят, не му се общува с околните, не може да изпитва удоволствие. При по-тежките форми има безсъние, намален апетит, трудоспособността е също намалена.
  • Другият полюс се нарича мания. Тогава настроението е приповдигнато, еуфорично или раздразнително, енергията е повишена. Болният е изпълнен с прекомерен ентусиазъм,  има множество идеи и планове, става много контактен, губи задръжките и добрите си обноски. Непрекъснато прави нещо, има нужда от по-малко сън или вообще не спи. Може да стане агресивен, да допусне да има проблеми със закона, да похарчи неразумно огромни суми пари, да се впусне в рисковани приключения.

 

Хипоманията е по-лека степен на манията. Налице е  леко повишение на настроението /поне няколко дни наред/, чувство за повишена енергия, повишена дейност и обикновено подчертано усещане за благополучие и за физическа и психическа ефективност. Често са налице повишена общителност, приказливост, прекомерна фамилиарност, повишена сексуална енергия и намалена нужда от сън, но не до степен, която води до сериозно разстройство на работоспособността или до социални санкции. Раздразнителност, високомерие и грубиянство могат да заместят по-обичайната еуфорична общителност. Може да има нарушения на концентрацията и вниманието, които разстройват способността за залавяне за работа, като и повишена склонност към забавления, интерес към нови начинания и дейности и пилеене на пари в лека степен.

 

Продължителността на фазите на депресия и мания варира от няколко седмици до няколко месеца, т.е. биполярното разстройство е различно от нормалните промени в настроението при някои хора, които продължават от минути до часове и най-често се дължат на външни причини.

 

Пациентите с БАР преживяват различен брой епизоди на  депресия и мания през  живота си, средно около 10. Между епизодите е напълно възможно да има периоди от седмици, месеци и дори години, през които настроението е нормално.

 Медийни
партньори