За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Трипер

НЗОК клинични пътеки

Диагностицирането на гонореята обикновено става след съответни оплаквания на болния. Много често при боледуване на единия партньор и профилактично изследване на другия, у него се откриват гонококи без започнала клинична проява. Това е най-добрият вариант, защото колкото по-рано започне лечението, толкова по-добре е за цялостната прогноза за протичането на болестта.

 

 

От голямо значение е поставянето на диагнозата да не се базира само на симптомите, защото гонореята може да бъде объркана с други венерически заболявания. Най-използваните диагностични методи са:

  • Микроскопско изследване

o   оцветяване на материал с метиленово синьо - наблюдават се бактериите по двойки, вътре в белите кръвни клетки (където е нормалното им разположение).

o   оцветяване по Грам - налага се при смесена инфекция. Тук гонококите са розови.

  • Посяване на култура от гонококите - културелно изследване

Този метод има огромно значение не само за поставяне на диагнозата, но и за определяне на резултатите от лечението. Взимат се материали от уретрата, еякуата, ректума, фаринкса и др. Резултатът от това изследване е най-важен за медицинската практика.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Росица Денчева

Специалност
Дерматология и венерология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори