За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Гъбични инфекции

НЗОК клинични пътеки

Обикновено описаните оплаквания, наличието на характерните белези на инфекцията и данните за рискови фактори, целенасочено търсени от лекаря, са достатъчни за поставянето на диагнозата. Доказването на гъбичките по краката е възможно с определени видове оцветявания, при които гъбичките добиват черен или розив цвят.

От друга страна може да се извърши т.нар „посяване” на гъбичките в изкуствена среда и да се проследи растежа и техния вид. Ако данните нямат достатъчно информативна стойност се допуска взимането на биопсия или микробиологично изследване.

 

При кандидозата диагностиката зависи от оплакванията, идващи от засегнатия орган и при наличие на данни за предразполагащи условия за възникване на инфекцията - продължителна антибиотична терапия, падане на имунитета и др. По-сигурен резултат дават лабораторните изследвания, включително изследвания на кръвта, кръвна картина. Тъканната биопсия може да бъде необходимост за инвазивна диагностика на системно засягане.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Росица Денчева

Специалност
Дерматология и венерология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”




Медийни
партньори