За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Гъбични инфекции

НЗОК клинични пътеки

Дълго време гъбите са били определяни като примитивни организми, включвани в царството на растенията. В днешно време те са определени като самостоятелно царство - Impera. Гъбичките не могат сами да се изхранват, затова съществуват като паразити върху по-висши организми. Гъбите наброяват около 100 000 вида, разпространени са навсякъде в заобикалящата ни среда и почти навсякъде в човешкия организъм. Структурата на гъбата е по-сложна от тази на бактериите. Състои се от основна структура - талус, изграден от малки разклонени нишки - хифи. Имат обособено ядро, намиращо се в цитоплазма - вътрешната течна съставка на клетките. Гъбите могат да виреят само в среда, богата на кислород - попаднали в безкислородна зона след известно време те загиват.

 

Обособяват се три сновни групи гъби:

  • дерматофити;
  • дрожди;
  • плесени.

 

 

Сравнително малка част от гъбите (основно дрожди и плесени) намират приложение в бита - за процесите на ферментация на алкохола, хляба, пивото, както и при производството на антибиотици.

 

При определени условия настъпва разсрастване на броя на гъбичките в една или няколко области на тялото или поселяване с нетипичен за областта вид гъби. Това състояние се нарича гъбична инфекция или микоза. Дерматофитите са класическият причинител на кожни микози. Те засягат както човека, така и животните, което прави възможно предаване човек-животно.

Микозната инфекция поразява предразположени индивиди, след контакт с инфектирана зона на друг човек, животно или околната среда. Гъбичките засягат малки или по-големи области на тялото.

Развитието на болестта се благоприятства от различни фактори на организма и околната среда, като:

  • нисък имунитет;
  • неподходящо облекло и обувки;
  • топлина, влага;
  • други заболявания.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Росица Денчева

Специалност
Дерматология и венерология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори