За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Сифилис

НЗОК клинични пътеки

В групата на сексуално-предаваните заболявания се включват освен класическите венерически болести - гонорея, сифилис, мек шанкър, Човешки папилома вирус, също така и редица болести, имащи полов и неполов път на предаване. Такива са хепатит В, СПИН, херпесни инфекции, хламидиаза, генитални брадавици и други. Към сексуално предаваните болести спадат и такива с причинители, нормално съществуващи в организма, но активиращи се при имунен дефицит, след лечение с антибиотици, кортикостероиди и др. Такива са гъбичната кандидоза и някои други бактериални инфекции.

 

През последните години се установява зачестяване на полово-предаваните инфекции. Това се дължи на някои доказани фактори:

 

 

 

 • Миграция на населението;
 • Алкохолизъм, наркомания;
 • Безразборни полови контакти;
 • Хомосексуализъм;
 • Употреба на контрацептивни средства;
 • Ранно започване на сексуалния живот;
 • Самолечение с антибиотици;
 • Порнография и др.;
 • Недобър контрол върху кръвните продукти;
 • Ниска сексуална култура на обществото;
 • Пазене в тайна от болния за наличие на някое заболяване и др.

 

Сексуално предаваните инфекции имат много голямо социално значение. Повечето от тях могат да увредят половия апарат на мъжа и жената и да доведат до беплодие. Значителна част от тях увреждат плода и новороденото. Някои от тези болести засягат вътрешните органи и централната нервна система, като могат да доведат дори  до летален изход.

 

Заболяването сифилис е хронично полово-предавано заболяване. То протича стадийно и засяга не само половите органи, но и други системи на организма, от които най-опасно е засягането на нервната система. Сифилисът (Луесът) е силно заразна болест и е едно от най-тежките и сериозни заболявания в групата на полово-предаваните. Въпреки сериозния му спад през последните години и овладяването на сифилиса в по-ранен стадий все още заболяването не е изчезнало и се срещат много случаи практиката.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Росица Денчева

Специалност
Дерматология и венерология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори