Начало - Ваксини - Ефикасност и безопасност
Ефикасност и безопасност

Защо е важно да се следи безопасността и качеството на ваксините?
Основание за проследяване на безопасността на ваксините са основно следните три причини:

  • Необичайните и редки странични реакции. Те възникват изключително рядко, но могат да бъдат с тежки последици. Въпреки че ваксините подлежат на многобройни изпитвания преди лицензирането си, клиничните изпитвания не включват достатъчно на брой хора, за да се проследят нежелани реакции с изключително ниска честота. Ако такава реакция се докладва по време на масовата употреба на ваксината, тя може да бъде изтеглена от пазара.


  • Високо-рисковите групи са друга основателна причина за мониторинг на безопасността на ваксините. Той гарантира, че новите ваксини са безопасни както за здравите хора в активна възраст, така и за възрастни хора, както и за хора с хронични заболявания и бременни жени. Клиничните проучвания на ваксините могат да включват представители от тези групи.


  • Общественото доверие. Строгият контрол, на който подлежат ваксините както преди пускането си на пазара, така и в постмаркетинговия период, целят поддържане на общественото доверие. То е необходимо за ваксинирането на достатъчен брой хора, за да се предотвратят епидемиологични взривове на заболяването.От къде знаем, че ваксините са безопасни?

Безопасността на ваксините не може да бъде измерена директно. Тя се оценява по броя на нежеланите реакции, които се докладват от употребата на ваксината. Под нежелана реакция се разбира всяко нежелано медицинско събитие, следващо от имунизацията и считано за причинено от нея. Нежеланите събития включват:

  • Истински реакции към ваксината


  • Събития, които биха могли да се случат дори и ако човек не е бил ваксиниран (несвързани последствия)


  • Реакции, свързани с грешки при приготвянето, транспортирането или съхранението на ваксините


  • Събития, които може и да не са причинени от ваксинацията и за които причината е неизвестна.


Някои факти, които може би не знаете:

  • Разработка на една ваксина отнема средно около 12 години


  • Общият разход за разработването на една ваксина е над 500 милиона долара


  • 70% от времето за производство на ваксини е посветено на контрол на качеството
 
Други ваксини
 
ВСИЧКО ЗА ВАКСИНИТЕ
 


Медийни
партньори