Условия за ползване


Условия за ползване

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ZDRAVENCHAS.ORG.

Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Интернет страницата (уеб сайтът) ZDRAVENCHAS.ORG е разработена и се поддържа от МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД. МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД, ЕИК 131077914 е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД и всяко лице, което ползва услуги, свързани с достъпа до и ползване на Интернет сраницата (уеб сайта) ZDRAVENCHAS.ORG.

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат взаимоотношенията между МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД и потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) ZDRAVENCHAS.ORG, във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за двете страни.

МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ".

 

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Чрез ZDRAVENCHAS.ORG се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до информация и бази данни през интернет.

Чрез ZDRAVENCHAS.ORG се предоставят УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

1.1. Съдържанието на ZDRAVENCHAS.ORG - като текстове, графики, изображения и други материали, е единствено с информативно предназначение и няма за цел да подтиква ПОТРЕБИТЕЛЯ към използване на лекарствени средства без лекарско предписание или към предприемане на всякаква форма на самолечение.

1.2. Съдържанието на ZDRAVENCHAS.ORG, включително публикувани статии, мнения или съвети на специалисти в областта на медицината, не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или друг медицински специалист за всички въпроси, свързани с Вашето здраве.

1.3. Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари или други здравни специалисти и не отлагайте търсенето на професионална медицинска помощ, поради прочетена в ZDRAVENCHAS.ORG информация.

1.4. Никога не ползвайте лекарства или лекарствени средства, без да са Ви предписани от лекар или друг здравен специалист. МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД не носи отговорност за предприето самолечение, от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.5. Никога не използвайте лекарства или лекарствени средства без да прочетете внимателно листовката с указания за тяхната употреба.

1.6. МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД не носи отговорност за вреди и щети, настъпили във връзка с публикувана на сайта ZDRAVENCHAS.ORG информация.

1.7. Чрез ZDRAVENCHAS.ORG не се препоръчва използването и не се потвърждават качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

1.8. МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД си запазва правото да посочва използваните в ZDRAVENCHAS.ORG източници на информация, като не носи отговорност за достоверността на информацията, черпена от тях. Посочвайки използваните източници, МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД не ги рекламира, нито има за цел популяризацията им под каквато и да било форма.

 

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ.

2.2. Предоставената в ZDRAVENCHAS.ORG информация се актуализира периодично. МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на изнесена неактуална информация в сайта.

 

3. ЛИНКОВЕ ОТ/КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ

3.1. ZDRAVENCHAS.ORG може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове, контролирани от организации, различни от МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД. МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни.

 

4. ДРУГИ

4.1. МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД има правото да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ, без предварително известяване.

4.2. Всички материали на Интернет страницата (уеб сайта), включително текстове, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, Вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след предварително писмено разрешение, давано за всеки отделен случай от страна на представляващите МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД.

4.3. Ползването на тази Интернет страница е изцяло на Ваша отговорност. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за точност, истинност и обективност. Няма гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на Вашата компютърна система или на друга Ваша собственост, или загуба на информация, когато Вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.

4.4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че ZDRAVENCHAS.ORG е свързан с тази мрежа, МЕД КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД не гарантира, че потокът информация към и от ZDRAVENCHAS.ORG няма да бъде следен и записван от трети страни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Медийни
партньори