Доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, д. м.

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия, София

Образование:

1967 - 1974 г. - медицина, Медицинска академия, София.

1964 - 1967 г. - II гимназия, Шумен.

 

Следдипломна квалификация:

2006 г – Придобита специалност по онкология.

2002 г. - Курс по болничен мениджмънт, ВМА, София.

1992 г. - Курс по начална компютърна грамотност.

1986 г. - Основен курс по онкология, Национален онкологичен център (НОЦ), София.

1984 г. - Основен курс по клинична хематология. Придобита специалност по клинична хематология през 1985 г. 

1983 г. - Основен курс по онкология, Национален онкологичен център. 

1982 г. - Основен курс по военнополева терапия. Придобита специалност по военнополева терапия през 1983 г.

1979 г -  Основен курс по вътрешни болести. Придобита специалност по вътрешни болести през 1980 г.

 

Завършени курсове и специализации в чужбина:

2000 г.  - Квалификация клинична хематология, Тел Авив, Израел. 

1993 г.  - Специализация сепараторна цитафереза, Хомбург, Германия;

1991 г. - Специализация костно-мозъчна трансплантация, Льовен, Белгия;

1990 г. - Специализация по клинична хематология и военно-полева терапия, Военно медицинска академия "Пуркинье", Храдец Кралове, Чехия;

1988 г. - Специализация костно-мозъчна трансплантация, Прага, Чехия;

1987 г. - Специализация по военно-полева терапия, Военно медицинска кадемия "Киров" Санкт Петербург, Русия;

1985 г. - Курс на Европейското училище по онкология (ESO) "Малигнени лимфоми", Орта Сан Джулия, Италия;

 

Професионална кариера: 

2004 – досега – Ръководител Катедра хематология, онкология, радиобиология.

1999-2004 г. - Н-к Клиника по хематология и онкология (КХО), ВМА 

1986-1999 г. - Зам. Н-к и Н-к отделение в КХХО, ВМА;

1985-1986 г - главен асистент в Клиниката по хематология, ВМА;

1982-1985 г.- старши асистент в Клиникща по хематология, ВМА;

1980-1982 г. - асистент в Клиника по хематология и гастроентерология, ВВМИ; 

1977-1980 г. - ординатор в Клиниката по гастроентерология и хематология, ВВМИ                                

1976-1977 г. - лекар в МС на ВНВАУ "Панайот Волов", Шумен;

1975-1976 г. - ординатор II вътрешна клиника, Катедра военно-полева терапия, ВММИ

 

Научна кариера:

2001 г.  – образователна и научна степен "Доктор";

2002 г.  – научно звание “Доцент”;

 

Научна дейност и участие в научни дружества, асоциации и редакционни колегии:

Над 250 научни публикации и участия в научни прояви у нас и в чужбина. Отпечатани 130 публикации в наши и чужди периодични научни списания, учебници, монографии и научни сборници.

 

 • Председател на Българското медицинско дружество по клинична и трансфузионна хематология;
 • Член на Българското научно дружество по онкология;
 • Член на Българското научно дружество по военна медицина;
 • Член на управителния съвет на Българската асоциация по хематология (БАХ);
 • Член на Балканското дружество по хематология (BSH);
 • Член на Европейската хематологична асоциация (EHA);
 • Член на Европейската асоциация по клинична онкология (ESMO)
 • Секретар на Българското научно медицинско дружество по химиотерапия;
 • Член на Средиземноморското и Европейското дружество по химиотерапия;
 • Член на Балканското дружество по онкология (B.U.ON);
 • Член на Балканския военен медицински комитет (BMMC);
 • Член на Югоизточната Европейска Онкологична група (SEOG);
 • Член на Специализирания съвет по Военна медицина към ВАК;
 • Член на редакционната колегия на научното списания "Archive of Oncology" – Сърбия и Черна гора;
 • Член на редакционната колегия на научното списание "Клинична и трансфузионна хематология";
 • Член на редакционната колегия на научното списания "Военна медицина";
 • Научен консултант по хематология на научното медицинско списание "Онкологос";
 • Експерт по хематология на Министерството на здравеопазването;
 • Експерт по хематология на Изпълнителната агенция по лекарства (ИАЛ);  
 • Експерт по хематология на Националната Здравно-осигурителна каса
 • Зам.-председател на Българския лекарски съюз във Военномедицинска академия – София.

Име
E-mail
Телефон
Град
Възраст
Пол
  Моля, задайте Вашия въпрос...
  Ако е нужно, моля прикачете файл
Моля, въведете номера
 
Медийни
партньори