Доц. д-р Лиана Герчева

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, Клиника по хематология

Образование:

2000 – 2001 г. - Специалист по социален мениджмънт, Стопанска академия, Свищов;

1996 – 1997 г. - Трансплантация на костен мозък и периферни стволови клетки, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel;

1986 – 1989 г. - Кандидат на медицинските науки, Свободна аспирантура, Медицински институт и Институтска болница, Плевен;

1984 – 1986 г. - Специализация по клинична хематология, Медицински институт и Институтска болница, Плевен;

1980 – 1984 г. - Специализация по Вътрешни болести, Медицински институт и Институтска болница, Плевен.

 

Дипломи:

2002 г. - Мениджър “Социални дейности”, Стопанска академия, Свищов;

1999 г. - Доцент, Висша атестационна комисия, София;

1990 г. - Кандидат на медицинските науки, Висша атестационна комисия, София;

1987 г. - Специалист по клинична хематология, София;

1985 г. - Специалист по Вътрешни болести, София;

1979 г. - Лекар, Медицинска академия, София, Медицински факултет, Варна.

 

Професионална реализация:

 

1996 – понастоящем - Лекар, главен асистент, доцент, началник клиника, УМБАЛ”Св. Марина”, Варна;

1996 – понастоящем - Асистент, доцент, Ръководител ''Учебно-научен сектор по хематология'', Медицински университет ''Проф. Параскев Стоянов'' , Варна;

1994 – 1996 г. - Началник на отделение по Вътрешни болести, УМБАЛ ''Света Анна'', Варна;

1980 – 1994 г. - Асистент, старши асистент, главен асистент, Висш медицински институт, Плевен;

1980 – 1994 г. - Лекар, зав. клиника по хематология, Институтска болница, Плевен;

1979 – 1980 г. - Лекар, ординатор към Отделение по функционална диагностика, Институтска болница, Плевен.

 

Научна и изследователска дейност:

 

2001 – понастоящем: Ангиогенеза при злокачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи;

Имунологични нарушения при пациенти с миелодиспластичен синдром, Медицински университет, Варна;

1982 – 1989 г. - Миеломна болест, промени в нервната система и лечението им, Медицински университет, Плевен;

 

Членство в организации и колегии:

 

  • Европейска асоциация по хематология;
  • Американска хематологична асоциация;
  • International society of haematology;
  • Международна асоциация “България” (IMAB);
  • Българска хематологична асоциация – член на управителен съвет;
  • Централно-Европейска научна група по левкемии;
  • Член на колегията на Guidepoint Global Advisors;
  • Редакционна колегия на сп. Клинична и трансфузионна хематология”;
  • Редактор на сп. Journal of IMAB;
  • Член на специализиран научен съвет по гастроентерология, ендокринология, клинична лаборатория, клинична хематология и хранене.

 

Публикации:

Над 50 научни публикации, отпечатани в наши и чужди периодични научни списания, учебници, монографии и научни сборници, участия в научни прояви у нас и в чужбина.


Име
E-mail
Телефон
Град
Възраст
Пол
  Моля, задайте Вашия въпрос...
  Ако е нужно, моля прикачете файл
Моля, въведете номера
 
Медийни
партньори