Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София

 

 • 1974 г. Немска езикова гимназия “ Вилхелм Пик “ Бургас.
 • 1980 г. - медицина във Висш медицински факултет-Варна.
 • 1982 г. до 1985 г. полкови лекар в гр. Царево.
 • 1985 г., Военномедицинска Академия - София, последователно клиничен ординатор по вътрешни болести, асистент, старши асистент и главен ассистент в клиника по белодробни болести.
 • 1992 г. докторант в Института по патология, гр. Базел, Швейцария при проф. Петер Далген.
 • 1997 г. защита на докторат и придобиване на научна и образователна степен – “доктор”.
 • март 2003 г. избран за доцент по белодробни болести. 
 • юни 2003 г. Началник клиника по белодробни болести към Военномедицинска Академия.

 

Придобити специалности

 • вътрешни болести – 1988 г.  
 • пневмология и фтизиатрия – 1992 г.
 • военно-полева терапия – 1991 г.
 • медицински миниджмънт – 1999 г.

 

Проведени по-важни специализации и курсове:

 • 1991 г. - клинична цитология - ВМИ гр. Варна;
 • 1991 г. - бронхология, Медицинска академия-София;
 • 1992 г. – докторантура по клинична цитология на белите дробове - Институт по патология, гр. Базел, Швейцария;
 • 1995 г.  - английски език, ВМА (9 м);
 • 2002 г.  - английски език, Британски съвет (3 м);
 • 2002 г. - здравен мениджмънт, ВМА, София;
 • 2002 г. – интензивна медицина, Санитарна академия на Бундесвера, Мюнхен, Германия;
 • 2004 г. – интервенционална пулмология, проф. Хайнрих Бекер, Торакална клиника, Хайделберг, Германия;
 • 2010 – Обучение в London Business School „Основни качества на лидерството” (13-19.02)

 

Членство в медицински сдружения и асоциации

 • Член на Академичния съвет на Военномедицинска Академия.
 • Председател на ръководството на Българското научно дружество по пулмология и фтизиатрия .
 • Член на ръководството на Българското Научно Дружество по Флебология.
 • Член на Научния Специализиран Съвет по Военна Медицина към ВАК.
 • Член на Българското и Балканското Научни Дружества по Военна Медицина.
 • Член на Европейската Респираторна Ассоциация.
 • Член на FERS (Federation of European Respiratory Societies) за България
 • Fellow (FCCP) на Американския колеж на торакалните лекари (ACCP).
 • Член на Американската Торакална Ассоциация (ATS), Световната Бронхологична Ассоциация (WAB) и Интернационалната Асоциация за Изследване на Белодробния рак (IASLC).
 • Един от основателите на FEMTOS (Forum of Eurasia and Mediterranean Thoracic Societies) – ФОРУМ на пулмолозите от Евро-Азийския и Средиземноморския регион и делегат на България за този форум.

 

Освен дисертационния труд до м. март 2010 г. има 66 отпечатани научни публикации в периодични научни списания, 14 участия в авторски колективи на монографии и клинични наръчници и 3 авторски монографии.

Има 55 научни съобщения и на конгреси, конференции и симпозиуми (22 в чужбина и 33 - у нас). Два пъти (2008 и 2010) е бил председател на Организационния комитет на Националния конгрес по белодробни болести, провеждан от БДББ. Лектор на 6 международни медицински конференции извън страната и 2 председателства на секции на международни конгреси. Има 20 участия в международни мултицентрови научни проучвания като главен изследовател и съизследовател.

Бивш главен редактор на списание «Наука ПУЛМОЛОГИЯ» и настоящ Главен редактор на списание “InSpiro”.


Име
E-mail
Телефон
Град
Възраст
Пол
  Моля, задайте Вашия въпрос...
  Ако е нужно, моля прикачете файл
Моля, въведете номера
 
Медийни
партньори