За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

СПИН

 

 

Като рискови фактори за предаване на заболяването могат да се посочат:

  • незащитен полов контакт (неизползване на презервативи);

 

 

  • множество полови контакти и честа смяна на партньорите;
  • употреба на венозни наркотици;

 

 

  • неизползване на лични предпазни средства (ръкавици, очила и др.) при работа с кръв и кръвни продукти;
  • наличие и на други полово-предавани инфекции – хламидия, инфекция с HPV (човешки папилома вирус) и др.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори