За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

СПИН

 

 

Причината за развитие на заболяването е често мутиращ човешки имунодефицитен вирус – тип 1 и 2 (HIV-1 и HIV-2). Вирусът е открит през 80-те години на XX век, като неговите откриватели са французите Люк Монтание и Франсоаз Бар-Синуси, както и американският учен Робърт Гало, който изяснява механизма, по който действа вируса. HIV-2 произхожда от маймуните Cercocebus atus, населяващи Гвинея, Габон и Камерун. Той се предава по-трудно и е ограничен в Западна Африка. HIV-1 е много по-заразен и пандемията от HIV-инфекцията е вследствие именно на него.

 

Вирусът причиняващ HIV/СПИН се свързва избирателно с клетки на имунната система: Т-хелпери (CD 4+Т-лимфоцити), макрофаги и др., навлиза в тях и ги уврежда. Поразяването на имунната система води до развитие на инфекции и злокачествени (ракови) заболявания. СПИН е крайната фаза на HIV-инфекцията.

 

Малък процент от хората обаче са неподатливи на заразяване с вируса и в този случай генетичният фактор играе решаваща роля. Носителите на определен ген не могат да бъдат инфектирани с вируса поради липсата на специфични рецептори, за които се захваща вирусът на СПИН и прониква в клетките на имунната система. Изследванията показват, че генът се среща в 5-10% от европейците и е изключително рядък при африканци и азиатци

 

Източник на инфектиране с HIV вирус може да бъде само инфектираният с HIV човек. Обикновените социални контакти с HIV-позитивни лица не носят риск от инфектиране. Такъв риск съществува само при сексуален контакт със заразени и при контакт с кръв и/или тъкани на HIV-инфектирани.

 

Основни механизми за предаване на инфекцията с HIV са:


  • Полов път на предаване – хетеросексуални и хомосексуални контакти без предпазни средства (кондоми).
  • Чрез инфектирани игли, спринцовки и др. - това е чест механизъм на инфектиране при медицински работници и лица, употребяващи венозни наркотици.
  • Преливане на инфектирана кръв и кръвни компоненти. Поради провеждането на системен HIV-скрининг, рискът от предаване на HIV–инфекция чрез кръвопреливане е много малък – оценява се на 1:100 000 за всяко кръвопреливане. В развиващите се страни, обаче този риск е по-висок. 


Трансплацентарен и перинатален (по време на раждане) път на предаване. Фактор за предаване на инфекцията може да бъде и кърмата на инфектирани майки, като рискът за инфектиране на кърмачето е между 10 и 20%.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори