За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

СПИН

 

 

HIV инфекция се доказва чрез установяване на специфични антитела в кръвта, насочени срещу HIV вируса. Времето за поява на антитела (позитивиране на теста) средно е около 30-90 дни след инфектиране с вируса. Тъй като изследването може да не установи наскоро придобита инфекция, при съмнение за рисков контакт е желателно да се изчака 3 месеца преди да се проведе изследване. Според някои проучавания в редки случаи налична HIV инфекция може да се позитивира след 6 месеца. Положителният резултат доказва, че даден индивид е носител на вируса и е потенциален източник на инфекцията за други. Този резултат обаче не означава, че лицето е болно или че ще развие СПИН.

 

СПИН е крайната фаза на инфекцията с HIV, като лабораторният маркер за това е спада на CD 4+ T-лимфоцитите (т.нар.Т-хелпери). Критичният праг – под 200 клетки в микролитър кръв се счита за СПИН дефинирано състояние, а опортюнистични инфекции започват да се развиват още при спад на Т-хелперните клетки под 1000 в микролитър кръв.

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори