За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

СПИН

 

 

Лечението на пациенти с HIV-инфекция и СПИН е комплексно и се провежда от екип от квалифицирани специалисти. То включва следните терапевтични подходи:

- Терапия със специални противовирусни препарати (антиретровирусна терапия), която е насочена срещу различните етапи на навлизане на вируса в таргетните клетки - прикрепване към клетката, навлизане в нея, размножаването на вируса в нея.

- Оценяване на ефекта от лечението на базата на състоянието на пациента, странични действия на приеманите лекарства, рутинна лабораторна диагностика, която включва броя на Т-лимфоцитите и вирусните копия в кръвта.

- Tерапия на възникналите инфекции и онкологични заболявания.

 

Прогнозата на заболяването е лоша, като през последните години, благодарение на прилаганите нови медикаменти, продължителността и качеството на живот на болния са подобрени. Науката все още не е открила ефективно лечение срещу ИЖХИHIV вируса.

На този етап борбата с това заболяване е насочена към превантивните мерки чрез избягване на рисковите фактори.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори