За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Заушка

НЗОК клинични пътеки

Рисковите фактори за развитие на заболяването са:

  • тесен контакт с болни или заразени хора;
  • масови мероприятия и дейности;
  • епидемична обстановка за това заболяване;
  • липса на имунизация срещу паротит.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори