За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Заушка

НЗОК клинични пътеки

Причини за възникването на това заболяване са непосредствени и близки контакти със заразени с вируса на заушката хора - говорене, кашляне, кихане.

 

 

Епидемични взривове възникват най-често в затворени колективи - военни, на кораби, в затвори, училища и др.

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори