За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Заушка

НЗОК клинични пътеки

Диагнозата на заболяването може да се постави след проведен преглед от медицински специалист, въз основа на:

 • клиничните симптоми на заушката:
  • температура;
  • отпадналост;
  • подуване около или под ухото, или и двете уши;
  • болка при натиск върху мястото;
  • намалено количество на слюнката (сухота в устата);
 • данни за епидемична обстановка;
 • данни за предишни имунизации;
 • вирусологично изследване - изследва се кръвта за наличието на вируса на паротита.
 • микробиологични изследвания;
 • серологични тестове – за наличие на вируса в кръвта.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори