За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Варицела

НЗОК клинични пътеки

Варицелата (лещенката) е вирусна инфекция, причинена от варицела-зостер вирус, която се предава от човек на човек, като се разпространява основно по въздушно-капков път. Вирусните частици съдържат двойноверижна ДНК-молекула и могат да бъдат открити в секрета на мехурчетата при кожния обрив. Болните се зарязяват обикновено в учебни заведения и на обществени места (вкл. болници), не е изключено и зарязяване в домашни условия.  

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори