За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хепатит C

НЗОК клинични пътеки

 

 

Причинителят на инфекцията е вирус (HСV), предаван основно по кръвен път от болни или носители на хепатит С лица. Инфектираните започват да предават инфекцията няколко седмици преди появата на първите симптоми.

 

  • При контакт със заразена кръв – използване на инфектирани игли и спринцовки (най-често при венозни наркомани), медицински манипулации (напр. хемодиализа), татуиране, пиърсинг, употреба на общи самобръсначки и др. Преди години основен път за инфектиране с вирусни хепатити В и/или С беше кръвопреливането. Поради провеждането на задължително изследване на донорската кръв този начин на инфектиране вече е малко вероятен в развитите страни. В повечето развити страни преобладаващият брой случаи се асоциират с използването на контаминирани игли от венозни наркомани. В света от 50 до 95% от лицата, употребяващи венозни наркотици, имат HCV инфекция.

 

 

 

 

  • Въпреки че предаването на вируса на хепатит С по полов път не е доказано, съществуват косвени данни, че този начин на инфектиране е възможен. Предаването на хепатит С от инфектирана майка на плода също е рядко.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори