За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хепатит C

НЗОК клинични пътеки

 

 

Диагнозата се поставя на база на:

  • Оплаквания от гадене, повръщане, тежест в дясно подребрие, отпадналост, лесна уморяемост, жълтеница. Тъй като много често вирусните хепатити протичат без симптоми, в повечето случаи диагнозата се поставя на база на резултати от профилактични изследвания.

 

 

 

  • Лабораторно изследване на кръвта - повишение на чернодробните ензими (АСАТ, АЛАТ). Повишени нива на чернодробните ензими може да се установят при редица увреждащи черния дроб заболявания и фактори, поради което високите им стойности не са характерни само за вирусните хепатити. Установяването на високи стойности на АСАТ и АЛАТ обаче може да е повод за назначаване на специфични изследвания за вирусен хепатит, които категорично може да потвърдят или отхвърлят диагнозата. В някои случаи с хепатит, особено при изявена жълтеница, се установяват и повишени нива на билирубина в кръвта.

 

  • Доказване на инфекция с хепатитен С вирус чрез специфични кръвни изследвания. Доказване на вируса става чрез намиране на неговия генетичен материал в кръвта - HCV-РНК. Най-често обаче за доказаване на инфекция с хепатит С се изследва наличието на антителата срещу вируса - anti-HCV.

 

  • Генотипизиране на HCV. Открити са 6 генотипа на вируса, като най-разпространен в България е генотип 1. Определянето на генотипа на вируса има важно значение за продължителността на лечение на хроничния хепатит С с интерферон.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори