За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хепатит C

НЗОК клинични пътеки

 

 

Лечението на острия хепатит С се провежда в инфекциозна клиника от специалисти  по инфекциозни болести. Не съществува специфично лечение спрямо вируса, като терапията включва средства, повлияващи симптомите. Прилагат се медикаменти от групата на хепатопротекторите, които подпомагат функциите на черния дроб. В над 85% от случаите острият хепатит С хронифицира, а в останалите около 15% завършва с оздравяване.

 

 

Лечението на хроничния  хепатит С се провежда от специалист гастроентеролог.

 

  • Лечението включва приложение на интерферон и противовирусен медикамент от групата на нуклеозидните/нуклеотидни аналози. Интерферонът не е чуждо вещество за организма и нормално се произвежда от тялото в отговор на инфекции, особено срещу вируси. Съвременното лечение на хроничния хепатит е чрез инжекционно прилагане на интерферон, което цели предотвратяване навлизането на вируса в здрави клетки и спиране на неговото размножаване чрез активиране на имунната система. В България лечението на хроничния хепатит с интерферон и нуклеозидните/нуклеотидни аналози се поема от НЗОК (Национална Здравноосигурителна Каса). Не всеки пациент с хроничен хепатит С обаче е показан за лечение с интерферон. Това лечение се предприема само при пациенти, отговарящи на редица критерии (чернодробни ензими поне два пъти над нормата, провеждането на биопсия на черния дроб и генотипизиране на вируса е задължително).

 

  • Ако пациентът не е показан за лечение с интерферон, лечението се състои в прием на медикаменти от групата на хепатопротекторите, подпомагащи функциите на черния дроб, както и периодично изследване на чернодробните ензими (АСАТ и АЛАТ).

 

Профилактиката на заболяването се осъществява чрез редуциране на контакта със заразена кръв и избягване на рисковите фактори.

Профилактичните мерки включват:

- избягване на размяна на игли при венозни наркомани;

- избягване на татуиране с нестерилни инструменти;

- избягване на размяна на лични принадлежности като самобръсначки и четки за зъби и др.

 

На този етап не е открита ваксина срещу вируса на хепатит С.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори