За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хепатит В

НЗОК клинични пътеки

 

 

 

Диагнозата хератит В се поставя на база на:

  • Оплаквания от гадене, повръщане, тежест в дясно подребрие, отпадналост, лесна уморяемост, жълтеница. Тъй като много често вирусните хепатити протичат без симптоми, в повечето случаи диагнозата се поставя на база на резултати от профилактични изследвания.

 

  • Лабораторно изследване на кръвта - повишение на чернодробните ензими (АСАТ, АЛАТ). Повишени нива на чернодробните ензими може да се установят при редица увреждащи черния дроб заболявания и фактори, поради което високите им стойности не са характерни само за вирусните хепатити. Установяването на високи стойности на АСАТ и АЛАТ обаче може да е повод за назначаване на специфични изследвания за вирусен хепатит, които категорично може да потвърдят или отхвърлят диагнозата. В някои случаи с хепатит, особено при изявена жълтеница, се установяват и повишени нива на билирубина в кръвта.

 

 

 

  • Доказване на инфекция с хепатитен В вирус чрез специфични кръвни изследвания. Изследва се наличието на т.нар. австралийски антиген (HbsAg) в кръвта. Той е специфичен за хепатитния В вирус антиген, разположен по повърхността на вируса. Неговото установяване в кръвта на пациента категорично поставя диагноза хепатит В. Разграничаването на остър от хроничен хепатит В също е на база на лабораторни изследвания, като се изследват антитела (anti-HBc) от класове IgM и IgG.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори