За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хепатит В

НЗОК клинични пътеки

 

 

 

Лечението на острия хепатит В се провежда в инфекциозна клиника от специалисти  по инфекциозни болести. Не съществува специфично лечение спрямо вируса, като терапията включва средства, повлияващи симптомите. Прилагат се медикаменти от групата на хепатопротекторите, които подпомагат функциите на черния дроб. В над 90% от случаите острият хепатит В завършва с оздравяване. В 5-12% обаче инфекцията хронифицира.

 

Лечението на хроничния  хепатит В се провежда от специалист гастроентеролог.

 

  • Лечението включва приложение на интерферон и/или противовирусни медикаменти от групата на нуклеозидните/нуклеотидни аналози. Интерферонът не е чуждо вещество за организма и нормално се произвежда от тялото в отговор на инфекции, особено срещу вируси. Съвременното лечение на хроничния хепатит е чрез инжекционно прилагане на интерферон, което цели предотвратяване навлизането на вируса в здрави клетки и спиране на неговото размножаване чрез активиране на имунната система. В България лечението на хроничния хепатит с интерферон и нуклеозидните/нуклеотидни аналози се поема от НЗОК (Национална Здравноосигурителна Каса). Не всеки пациент с хроничен хепатит В обаче е показан за лечение с интерферон. Това лечение се предприема само при пациенти, отговарящи на редица критерии (чернодробни ензими поне два пъти над нормата, провеждането на биопсия на черния дроб е задължително).

 

  • Ако пациентът не е показан за лечение с интерферон, лечението се състои в прием на медикаменти от групата на хепатопротекторите, подпомагащи  функциите на черния дроб, както и периодично изследване на чернодробните ензими (АСАТ и АЛАТ).

 

 

Профилактичните мерки срещу хепатит В включват избягване на рисковите фактори и приложение на ваксина, която се поставя в три дози, приложени по определена схема. Родените след 1992 г. в България са задължително имунизирани срещу хепатит В в първите 24 часа след раждането си, като втора и трета доза от ваксината се поставят когато детето е съответно на един и шест месеца. За родените преди 1992 г. поставянето на ваксината е препоръчително, особено за лица от рисковите групи - медицински специалисти, болни от СПИН, пациенти на хемодиализа, болни с хронични чернодробни заболявания, венозни наркомани, хомосексуалисти и др. Ваксинация се предприема само след отрицателен резултат от изследването за хепатит В.

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори