За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хепатит А

НЗОК клинични пътеки

Сред рисковите фактори за заразяване с хепатит А могат да се посочат следните:

  • контакт с болен от хепатит А;
  • условия на пренаселеност и ниска лична хигиена;
  • детски колективи - поради неизградени хигиенни навици при децата;
  • консумация на неизмити и/или термично необработени храни;
  • неустроена канализационна система или повреда в канализационната система;
  • непровеждане на редовна дезинфекция (обработка с хлорни препарати) на санитарните помещения и др.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори