За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хепатит А

НЗОК клинични пътеки

Причинителят на хепатит А е вирус (Human Hepatitis A virus-HAV), който е много устойчив във външна среда – на стайна температура остава инфекциозен седмици, а при изсушаване – над месец. Източник на вируса са хора, болни от хепатит А, като болните са максимално заразни преди появата на жълтеница. Особено значение за разпространението на заболяването има това, че немалка част от случаите протичат без ясни симптоми или изобщо безсимптомно.

 

 

Основният път на предаване на инфекцията е фекално-орален - вирусите се отделят с изпражненията на болните от хепатит А, като при неспазване на добра лична хигиена (измиване на ръцете след ползване на тоалетна) вирусите може да попаднат върху различни предмети, храна, вода и да заразят здрави лица.

 

Вирусът се отделя с изпражненията и има пик на концентрацията си 1-2 седмици преди появата на симптоми. Епидемиите с хепатит А са свързани с употреба за заразена вода, лед в заведенията или храна, инфектирана от хранителни работници. Най-често такива храни са сандвичи или салати, които не претърпяват термична обработка, а също така морски продукти, замърсени с канални води.

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори