За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хепатит А

НЗОК клинични пътеки

Лечението на острия хепатит А се провежда в инфекциозна клиника с цел ограничаване на контакта на болния със здрави лица и възможността за заразяване на други хора.

Не съществува специфично лечение спрямо вируса, като терапията включва средства, повлияващи симптомите. Прилагат се медикаменти от групата на хепатопротекторите, които подпомагат функциите на черния дроб. Вирусният хепатит А завършва с оздравяване и без последици - в над 95% от случаите. Хронифициране на процеса не е описано.

  

Профилактиката срещу хепатит А включва дезинфекция и обезвреждане на каналните води, мерки за изграждане на навици за лична хигиена и др. Специфична профилатика срещу заболяването е ваксинацията. Ваксината се препоръчва на лица, които ще пътуват в райони, където хепатит А е широко разпространен, на хора с рискови професии като лабораторни и медицински работници и др. Ваксината се препоръчва и на лица с наличие на друго хронично чернодробно заболяване, например друг вид хепатит и др.

 

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори